Luận văn Chiến lược phát triển xí nghiệp xây lắp khảo sát và sửa chữa các công trình dầu khí thuộc liên doanh Việt – Nga vietsovpetro đến năm 2020

LỜI CẢM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC HÌNH

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN .4

1.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN .4

1.1.1. Khái niệm .4

1.1.1.1. Khái niệm về chiến lược .4

1.1.1.2. Khái niệm về chiến lược kinh doanh .4

1.1.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh .6

1.2. QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH .7

1.2.1. Phân tích căn cứ hình thành chiến lược:.7

1.2.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô .8

1.2.1.1.1. Phân tích môi trường kinh tế .8

1.2.1.1.2. Phân tích ảnh hưởng của yếu tố pháp luật - chính sách .10

1.2.1.1.3. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố chính trị.10

1.2.1.1.4. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên - xã hội.11

1.2.1.1.5. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật - công nghệ .11

1.2.1.2. Phân tích môi trường vi mô .12

1.2.1.2.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại .13

1.2.1.2.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn .13

1.2.1.2.3. Phân tích ảnh hưởng của nhà cung ứng.13

1.2.1.2.4. Phân tích ảnh hưởng của khách hàng .14

1.2.1.2.5. Phân tích ảnh hưởng của sản phẩm thay thế .14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY