Luận văn Chiến lược phát triển của công ty cổ phần đầu tư Hoàng Thịnh Đạt

LỜI CAM ĐOAN . I

LỜI CẢM ƠN. II

MỤC LỤC.III

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT . VI

DANH MỤC BẢNG BIỂU .VII

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ .VIII

DANH MỤC HÌNH VẼ . IX

MỞ ĐẦU .1

1. Sự cần thiết của đề tài.1

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.2

2.1.Mục đích nghiên cứu.2

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Những đóng góp của luận văn.3

5. Kết cấu luận văn.3

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ

LUẬN VỀ.4

CHIẾN LưỢC PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP.4

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về chiến lược phát triển của doanh

nghiệp.4

1.1.1. Các nghiên cứu về chiến lược phát triển của doanh nghiệp .4

1.1.2. Nghiên cứu về chiến lược phát triển của doanh nghiệp bất động sản .5

1.1.3. Các nghiên cứu đã giải quyết các vấn đề .6

1.1.4. Các vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu .6

1.2. Cơ sở lý luận về chiến lược phát triển của doanh nghiệp .7

1.2.1. Khái quát về chiến lược phát triển doanh nghiệp .7

1.2.2. Quy trình hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp .11

1.2.3. Các công cụ phân tích số liệu.23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY