Luận văn Chiến lược kinh doanh cho xí nghiệp cơ điện - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro

MỤC LỤC. 1

LỜI CẢM ƠN. 6

LỜI CAM ĐOAN . 7

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT . 8

DANH MỤC CÁC BẢNG . 9

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ . 10

MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG I. 4

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH . 4

1.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH. 4

1.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh. 4

1.1.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh. 5

1.1.3. Phân loại chiến lược kinh doanh . 6

1.2. QUY TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH

DOANH . 7

1.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô. 8

1.2.1.1. Phân tích môi trường kinh tế. 8

1.2.1.2. Phân tích ảnh hưởng của pháp luật – chính sách . 10

1.2.1.3. Phân tích ảnh hưởng yếu tố chính trị. . 10

1.2.1.4. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên – xã hội. 10

1.2.1.5. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật – công nghệ . 11

1.2.2. Phân tích môi trường vi mô. 11

1.2.2.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại. 11

1.2.2.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. 12

1.2.2.3. Phân tích ảnh hưởng của nhà cung ứng. 12

1.2.2.4. Phân tích ảnh hưởng của khách hàng. 13

1.2.2.5. Phân tích ảnh hưởng của sản phẩm thay thế . 13

1.2.3. Phân tích nội bộ doanh nghiệp . 13

1.2.3.1. Hoạt động marketing. 14

1.2.3.2. Tác động của khả năng sản xuất, nghiên cứu và phát triển. 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY