Luận văn Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp cơ điện tử và tin học CHOLIMEX

Sau khi kế toán chi tiết ghi chép các chứng từ gốc phát sinh vào Sổ Thẻ chi Tiết, Bảng Tổng Hợp Chi Tiết thì cuối kì kế toán tổng hợp dựa vào sổ chi tiết ,Bảng tổng hợp chi tiết mà định khoản và lập chừng từ ghi sổ. Từ chứng từ ghi sổ kế toán tổng hợp ghi vào Sổ Cái, từ chứng từ ghi sổ vào Sổ Cái chỉ ghi những tài khoản kết chuyển, trích trước.* Tài khoản sử dụng: Tài khoản 621 "Chi phí nguyên vật liệt trực tiếp": dùng để tập hợp và phân bổ nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất sản phẩm. -Bên Nợ: Trị giá nghuên liệu ,vật liệu xuất dùng trực tiếp cho sản phẩm, chế tao sản phẩm hoặc lao vụ, dịch vụ trong kì kế toán. -Bên Có: Trị giá nguyên liệu vật liệu sử dụng không hết được nhập lai kho.Cuối kì kết chuyển hoặc phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu được sử dụng cho sản xuất kinh doanh trong kì và các khoản có liên quan để tính giá thành lao vụ, dịch vụ.Tài khoản 621 không có số dư cuối kì. Ngoài ra, xí nghiệp còn sử dụng tài khoản 152(1)(nguyên vật liệu chính), TK 152(2)(NVL phụ), TK 111, 131, 331 để hoạch toán nguyên vật liệu trực tiếp.

Sau khi kế toán chi tiết ghi chép các chứng từ gốc phát sinh vào Sổ Thẻ chi Tiết, Bảng Tổng Hợp Chi Tiết thì cuối kì kế toán tổng hợp dựa vào sổ chi tiết ,Bảng tổng hợp chi tiết mà định khoản và lập chừng từ ghi sổ. Từ chứng từ ghi sổ kế toán tổng hợp ghi vào Sổ Cái, từ chứng từ ghi sổ vào Sổ Cái chỉ ghi những tài khoản kết chuyển, trích trước.

* Tài khoản sử dụng: Tài khoản 621 "Chi phí nguyên vật liệt trực tiếp": dùng để tập hợp và phân bổ nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất sản phẩm.

-Bên Nợ: Trị giá nghuên liệu ,vật liệu xuất dùng trực tiếp cho sản phẩm, chế tao sản phẩm hoặc lao vụ, dịch vụ trong kì kế toán.

-Bên Có: Trị giá nguyên liệu vật liệu sử dụng không hết được nhập lai kho.Cuối kì kết chuyển hoặc phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu được sử dụng cho sản xuất kinh doanh trong kì và các khoản có liên quan để tính giá thành lao vụ, dịch vụ.

Tài khoản 621 không có số dư cuối kì.

Ngoài ra, xí nghiệp còn sử dụng tài khoản 152(1)(nguyên vật liệu chính), TK 152(2)(NVL phụ), TK 111, 131, 331 để hoạch toán nguyên vật liệu trực tiếp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY