Luận văn Chế tạo và nghiên cứu vật liệu multiferroic lafeo3 - Pzt

MỤC LỤC 1

MỞ ĐẦU 3

Chương 1. VẬT LIỆU MULTIFERROIC - VẬT LIỆU PEROVSKITE SẮT ĐIỆN, SẮT TỪ 5

1.1. Vài nét về vật liệu Multiferroic 5

1.2. Vật liệu perovskite ABO3 thuần 18

1.2.1. Vật liệu ABO3 biến tính, vật liệu perovskite sắt từ 19

1.2.2. Vật liệu Perovskite sắt điện. 19

1.2.3. Các tính chất của sắt điện 20

1.2.4. Vật liệu sắt điện PZT 22

1.3. Vật liệu orthoferrite (Perovskite LaFeO3) 23

Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 24

2.1. Chế tạo mẫu 24

2.2. Khảo sát cấu trúc tinh thể, cấu trúc tế vi và tính chất điện, từ 24

2.2.1. Phân tích cấu trúc tinh thể 24

2.2.2. Khảo sát cấu trúc tế vi 25

2.2.3. Khảo sát tính chất từ 26

2.2.4. Khảo sát tính chất điện 26

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27

3.1. Chế tạo mẫu 27

3.1.1. Chế tạo mẫu bột nanô LaFeO3 bằng phương pháp sol-gel 27

3.1.2. Chế tạo mẫu (PZT) 28

3.1.3. Chế tạo mẫu composite (PZT)1-x(LaFeO3)x 28

3.2. Kết quả và thảo luận 30

3.2.1. Nghiên cứu cấu trúc tinh thể và cấu trúc tế vi 30

3.2.1.1. Cấu trúc tinh thể của nano LaFeO3 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY