Luận văn Chế tạo và khảo sát tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn ba thành phần zn1 - Xcdxs

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NANO TINH THỂ BÁN DẪN BA THÀNH PHẦN 6

1.1. Giới thiệu về Nano tinh thể bán dẫn ba thành phần 6

1.2. Ảnh hưởng của các thông số chế tạo tới tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn ba thành phần 10

1.2.1. Nhiệt độ chế tạo và thời gian phản ứng 11

1.2.2. Tỷ lệ các tiền chất Zn/Cd tham gia phản ứng 14

Kết luận chương 1 22

Chương 2: THỰC NGHIỆM 23

2.1. Chế tạo nano tinh thể Zn1-xCdxS 23

2.1.1. Hóa chất 23

2.1.2. Hệ chế tạo mẫu 23

2.1.3. Quy trình tổng hợp nano tinh thể Zn1-xCdxS 23

2.1.4. Làm sạch mẫu 25

2.2. Các phương pháp khảo sát đặc trưng của vật liệu 26

2.2.1. Hiển vi điện tử truyền qua 26

2.2.2. Nhiễu xạ tia X 27

2.2.3. Hấp thụ quang học 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY