Luận văn Chế tạo, nghiên cứu tính chất của vật liệu nano Zn2sno4

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU ZTO 4

1.1. Cấu trúc và hình thái của vật liệu ZTO 4

1.1.1. Cấu trúc mạng tinh thể 4

1.1.2. Hình thái 6

1.2. Tính chất quang 8

1.3. Tính chất quang xúc tác 10

1.4. Ứng dụng 11

1.5. Một số phương pháp thực nghiệm chế tạo ZTO 13

1.6. Các cơ chế hấp thụ và phát quang 15

1.6.1. Cơ chế hấp thụ quang 16

1.6.2. Cơ chế phát quang 19

CHƯƠNG 2 - CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT THỰC NGHIỆM 21

2.1. Phương pháp thủy nhiệt chế tạo ZTO 21

2.2. Các phương pháp phân tích 22

2.2.1. Phân tích cấu trúc bằng phổ nhiễu xạ tia X 22

2.2.2. Phép đo huỳnh quang 26

2.2.3. Kính hiển vi điện tử quét (SEM) 27

2.2.4. Phổ hấp thụ quang học (UV – Vis) 30

2.2.5. Phép đo phổ tán xạ Raman 32

CHƯƠNG 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34

3.1. Cấu trúc và hình thái ZTO 34

3.1.1. Phổ XRD, phổ tán sắc năng lượng (EDS) và phổ tán xạ Raman 34

3.1.2. Tính hằng số mạng a 38

3.1.3. Tính kích thước hạt tinh thể 40

3.2. Ảnh SEM của mẫu ZTO được chế tạo 41

3.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ mol Zn/Sn lên sự hình thành pha ZTO 41

3.4. Ảnh hưởng của nồng độ NaOH lên sự hình thành pha ZTO 43

3.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ chế tạo lên sự hình thành pha tinh thể ZTO 44

3.6. Ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt lên sự hình thành pha ZTO 46

3.7. Tính chất quang của ZTO 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY