Luận văn Chế tạo hạt nano Fe2O3 vô định hình và các tính chất

Vì vậy, không thể hiện tính sắt từ trong trạng thái vô định hình. Ở nhiệt độ cao

hơn 300oC, các đường cong từ hóa cho thấy sự tăng cường mạnh mẽ, gợi ý rằng

quá trình kết tinh của pha sắt từ xảy ra trong các vật liệu tại những nhiệt độ đó.

Từ độ trên đường cong tăng nhiệt của mẫu oxit sắt với Te = 70oC là cao hơn,

rộng hơn và phức tạp hơn so với hai mẫu khác với Te = 80 và 90oC. Có hai sự

tăng cường từ tính, một tại 305oC và một tại 380oC. Từ độ cao nhất trên đường

cong nung nóng là 9 emu/g. Tại nhiệt độ 600oC và cao hơn, từ độ gần như bằng

không do sự chiếm ưu thế của khuấy động nhiệt thông qua tương tác trao đổi từ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY