Luận văn Chế định xóa án tích trong luật hình sự Việt Nam

MỤC LỤC   Trang Trang phụ bìa Mục lục MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÓA ÁN TÍCH 7 1.1. Khái niệm án tích 7 1.2. Khái niệm xóa án tích 15 1.3. Xóa án tích theo pháp luật hình sự một số nước 26 Chương 2: CHẾ ĐỊNH XÓA ÁN TÍCH THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 32 2.1 Chế định xóa án tích trong giai đoạn trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 32 2.2. Chế định xóa án tích theo quy định của Bộ luật hình sự 1985 33 2.3. Chế định xóa án tích theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 47 Chương 3: THỰCTIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ XÓA ÁN TÍCH VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 67 3.1. Thực tiễn áp dụng chế định xóa án tích và những bất cập, vướng mắc 67 3.2. Một số kiến nghị nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc 75 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÓA ÁN TÍCH 7

1.1. Khái niệm án tích 7

1.2. Khái niệm xóa án tích 15

1.3. Xóa án tích theo pháp luật hình sự một số nước 26

Chương 2: CHẾ ĐỊNH XÓA ÁN TÍCH THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 32

2.1 Chế định xóa án tích trong giai đoạn trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 32

2.2. Chế định xóa án tích theo quy định của Bộ luật hình sự 1985 33

2.3. Chế định xóa án tích theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 47

Chương 3: THỰCTIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ XÓA ÁN TÍCH VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 67

3.1. Thực tiễn áp dụng chế định xóa án tích và những bất cập, vướng mắc 67

3.2. Một số kiến nghị nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc 75

KẾT LUẬN 80

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY