Luận văn Chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội hiện nay

Sinh hoạt chi bộ phải bảo đảm phát huy được trí tuệ của tập thể, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thể hiện tốt tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu.

- Bí thư chi bộ chủ tọa điều hành hội nghị tiến hành khái quát nội dung sinh hoạt chi bộ, nêu yêu cầu trọng tâm cần thảo luận; định hướng, hướng dẫn đảng viên thảo luận đi thẳng vào các nội dung trọng tâm và tóm tắt nội dung đảng viên phát biểu và kết luận đúng nội dung hội nghị đã thảo luận.

- Thư ký hội nghị phải ghi chép đầy đủ, chính xác diễn biến hội nghị và kết luận của chủ tọa, ý kiến tán thành, không tán thành chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm. Những vấn đề thuộc về kết luận, chủ trương hay ra nghị quyết chi bộ cần ghi rõ từng việc một, ngắn gọn để đảng viên dễ nhớ, dễ thực hiện, tránh tình trạng kết luận và ghi biên bản một cách chung chung.

- Việc điều hành sinh hoạt chi bộ của chi ủy, bí thư chi bộ ngày càng khoa học đảm bảo chất lượng đề ra

Qua khảo sát cho thấy : Có 95/500 đảng viên được hỏi cho biết năng lực điều hành của chi ủy, bí thư chi bộ trong sinh hoạt chi bộ đáp ứng xuất sắc yêu cầu, chiếm 19%. có 400/500 ý kiến cho rằng năng lực điều hành của chi ủy, bí thư chi bộ trong sinh hoạt chi bộ đáp ứng được yêu cầu, chiếm 80%. Như vậy, có thể thấy năng lực điều hành cuộc họp chi bộ của chi ủy, bí thư chi bộ là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng sinh hoạt chi bộ được đảng viên đánh giá cao. Về cơ bản đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo chi bộ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY