Luận văn Chất lượng môi trường nước và đa dạng thực vật nổi tại cửa soài rạp (sông Đồng nai) và cửa cổ chiên (sông Tiền giang) giai đoạn 2011 - 2015

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3

1.1. Các thông số đánh giá chất lượng nước. 3

1.1.1. Thông số thủy lí . 3

1.1.2. Thông số thủy hóa . 3

1.1.3. Sinh vật chỉ thị . 5

1.1.4. Chỉ số đa dạng . 7

1.2. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội vùng cửa sông Soài Rạp, Cổ

Chiên. 10

1.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội vùng cửa Soài Rạp. 10

1.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội vùng cửa Cổ Chiên. 11

1.3. Tổng quan một số nghiên cứu về chất lượng môi trường nước và thực vật nổi

một số cửa sông khu vực miền Nam, Việt Nam 13

CHưƠNG 2. ĐỐI TưỢNG, THỜI GIAN, PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

. 16

2.1. Đối tượng nghiên cứu. 16

2.2. Địa điểm nghiên cứu . 16

2.3. Phương pháp nghiên cứu. 19

2.3.1. Phương pháp thu mẫu . 19

2.3.2. Phương pháp phân tích mẫu. . 20

2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu. 20

CHưƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 24 3.1.

Đặc điểm thủy lý hóa môi trường nước cửa Soài Rạp, cửa Cổ Chiên năm

2015 . 24

3.1.1. Cửa Soài Rạp . 24

3.1.2. Cửa Cổ Chiên . . 32

3.2. Biến động chất lượng môi trường nước cửa Soài Rạp, cửa Cổ Chiên giai đoạn

2011 – 2015 . . 35 3.2.1. Cửa

Soài Rạp . . 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY