Luận văn Chất lượng cuộc sống tỉnh Bình Thuận - Hiện trạng và giải pháp

MỤC LỤC Trang phụbìa Lời cám ơn Mục lục Danh mục các chữviết tắt Danh mục các bảng sốliệu, các sơ đồ, biểu đồ, bản đồMỞ ĐẦU.1 Chương 1: CƠSỞLÝ LUẬN 1.1. Một sốkhái niệm liên quan đến chất lượng cuộc sống .6 1.2. Các chỉtiêu đánh giá chất lượng cuộc sống .8 1.3. Tổng quan vềmức sống dân cưtrên thếgiới và Việt Nam.27 Chương 2 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG DÂN CƯ2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống dân cưtỉnh Bình Thuận .44 2.2. Thực trạng chất lượng cuộc sống dân cưtỉnh Bình Thuận .69 Chương 3:NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG DÂN CƯTỈNH BÌNH THUẬN 3.1. Căn cứxây dựng .108 3.2. Định hướng mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống dân cưtỉnh Bình Thuận.108 3.3. Những giải pháp cụthểnhằm nâng cao CLCS dân cư.116 KẾT LUẬN.123 TÀI LIỆU THAM KHẢO.124 PHỤLỤC .126

MỤC LỤC

Trang phụbìa

Lời cám ơn

Mục lục

Danh mục các chữviết tắt

Danh mục các bảng sốliệu, các sơ đồ, biểu đồ, bản đồ

MỞ ĐẦU.1

Chương 1: CƠSỞLÝ LUẬN

1.1. Một sốkhái niệm liên quan đến chất lượng cuộc sống .6

1.2. Các chỉtiêu đánh giá chất lượng cuộc sống .8

1.3. Tổng quan vềmức sống dân cưtrên thếgiới và Việt Nam.27

Chương 2 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ HIỆN TRẠNG

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG DÂN CƯ

2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống dân cư

tỉnh Bình Thuận .44

2.2. Thực trạng chất lượng cuộc sống dân cưtỉnh Bình Thuận .69

Chương 3:NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

CUỘC SỐNG DÂN CƯTỈNH BÌNH THUẬN

3.1. Căn cứxây dựng .108

3.2. Định hướng mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống dân cưtỉnh

Bình Thuận.108

3.3. Những giải pháp cụthểnhằm nâng cao CLCS dân cư.116

KẾT LUẬN.123

TÀI LIỆU THAM KHẢO.124

PHỤLỤC .126

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY