Luận văn Chất lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở tỉnh Điện Biên

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CễNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ 8 1.1. Khỏi niệm, vị trớ vai trũ, đặc điểm, tiêu chuẩn của cỏn bộ, cụng chức chớnh quyền cấp xó; Khỏi niệm chất lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xó 8 1.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xó 25 1.3. Các yếu tố đảm bảo chất lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xó 44 Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN (TỪ 2004 ĐẾN 2008) 53 2.1. Đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xó ở tỉnh Điện Biên 53 2.2. Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xó ở tỉnh Điện Biên 70 2.3. Nguyên nhân hạn chế về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chớnh quyền cấp xó ở tỉnh Điện Biên 79 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN 82 3.1. Yêu cầu của việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xó ở tỉnh Điện Biên 82 3.2. Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cỏn bộ, cụng chức chớnh quyền cấp xó ở tỉnh Điện Biên 90 3.3. Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cụng chức chớnh quyền cấp xó ở tỉnh Điện Biên 94 KẾT LUẬN 119 DANH MỤC CÁC CễNG TRèNH NGHIấN CỨU CỦA TÁC GIẢ 121 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 122 PHỤ LỤC

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CễNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ 8

1.1. Khỏi niệm, vị trớ vai trũ, đặc điểm, tiêu chuẩn của cỏn bộ, cụng chức chớnh quyền cấp xó; Khỏi niệm chất lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xó 8

1.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xó 25

1.3. Các yếu tố đảm bảo chất lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xó 44

Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN (TỪ 2004 ĐẾN 2008) 53

2.1. Đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xó ở tỉnh Điện Biên 53

2.2. Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xó ở tỉnh Điện Biên 70

2.3. Nguyên nhân hạn chế về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chớnh quyền cấp xó ở tỉnh Điện Biên 79

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN 82

3.1. Yêu cầu của việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xó ở tỉnh Điện Biên 82

3.2. Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cỏn bộ, cụng chức chớnh quyền cấp xó ở tỉnh Điện Biên 90

3.3. Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cụng chức chớnh quyền cấp xó ở tỉnh Điện Biên 94

KẾT LUẬN 119

DANH MỤC CÁC CễNG TRèNH NGHIấN CỨU CỦA TÁC GIẢ 121

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 122

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY