Luận văn Chất dân gian trong truyện ngắn Sơn Nam

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN!. 2

MỤC LỤC . 3

MỞ ĐẦU. 5

1. Lý do chọn đề tài. 5

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 7

3. Lịch sử vấn đề nghiên cứu. 9

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 11

5. Phương pháp nghiên cứu . 12

6. Những đóng góp mới của luận văn. 12

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG. 14

1.1. Giới thuyết về các khái niệm: dân gian, văn hóa dân gian, chất dân gian. 14

1.1.1. Khái niệm dân gian .14

1.1.2. Khái niệm văn hóa dân gian.14

1.1.3. Khái niệm chất dân gian.17

1.2. Thể hiện chất dân gian trong hoạt động sáng tạo văn hóa – văn học nghệ thuật. 19

1.2.1. Trong hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật quan phương, bác học.19

1.2.2. Trong một số loại hình nghệ thuật .20

1.2.3. Trong hoạt động văn học.25

1.3. Sơn Nam - nhà văn Nam Bộ. 36

1.3.1. Tiểu sử.36

1.3.2. Sự nghiệp sáng tác.37

1.3.3. Nhà văn của đất Phương Nam(1) .39

CHƯƠNG 2. CHẤT DÂN GIAN TRONG NỘI DUNG TRUYỆN NGẮN SƠNNAM. 47

2.1. Nội dung tư tưởng và nội dung hiện thực. 47

2.1.1. Động lực tình cảm – Cảm hứng chủ đạo.47

2.1.2. Tình người và triết lý nhân sinh .50

2.1.3. Hiện thực hôm nay và hiện thực xa xưa.56

2.2. Đất nước miền tây với góc nhìn dân gian . 59

2.2.1. Trù phú, hoang sơ và bí ẩn .59

2.2.2. Sông nước, kênh rạch chằng chịt và mùa nước nổi .61

2.2.3. Đồng đất mênh mông, rừng rậm U Minh, cá nước chim trời .644

2.3. Sự thể hiện chất dân gian trong cuộc sống và con người. 67

2.3.1. Cư dân “miền cố thổ”.67

2.3.2. Chất dân gian trong lao động sản xuất và nghề nghiệp mưu sinh.82

2.3.3. Những sắc thái đậm chất dân gian trong đời sống tinh thần.95

CHƯƠNG 3. CHẤT DÂN GIAN TRONG NGHỆ THUẬT TRUYỆN NGẮN

SƠN NAM . 107

3.1. Kết cấu và cốt truyện .107

3.1.1. Kết cấu theo lối truyện dân gian.107

3.1.2. Cốt truyện theo mô típ truyền thống .109

3.1.3. Sử dụng chuyện xưa tích cũ .112

3.2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật.117

3.2.1. Hệ thống nhân vật .117

3.2.2. Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật .124

3.2.3. Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật.125

3.3. Giọng điệu và ngôn ngữ.127

3.3.1. Giọng điệu mang âm hưởng dân gian .127

3.3.2. Ngôn ngữ bình dân và phương ngữ Nam Bộ .129

3.3.3. Sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ, ca dao, câu đố .135

KẾT LUẬN . 139

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 142

PHỤ LỤC . 148

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY