Luận văn Cấu trúc và tính chất từ của các mẫu hạt nano y3 - Xgdxfe5o12

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU PHERIT GANET 3

1.1. Cấu trúc tinh thể và tính chất từ của vật liệu pherit ganet dạng khối. 3

1.1.1.Cấu trúc tinh thể. 3

1.1.2. Tính chất từ. 6

1.1.2.1. Mô men từ và nhiệt độ Curie. 6

1.1.2.2. Nhiệt độ bù trừ Tcomp 9

1.1.2.3. Tương tác siêu trao đổi. 10

1.2. Tính chất từ của các hạt nano pherit ganet. 12

1.2.1. Dị hướng từ bề mặt và mô hình lõi vỏ. 12

1.2.2. Sự suy giảm mômen từ theo hàm Bloch. 13

1.2.3. Lực kháng từ phụ thuộc kích thước hạt. 15

1.2.4. Tính chất siêu thuận từ. 17

1.3. Một số ứng dụng của pherit ganet. 20

CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM 23

2.1. Phương pháp chế tạo hạt nano Y3-xGdxFe5O12 23

2.2. Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ. 26

2.2.1. Phương pháp phân tích nhiệt DTA-TGA 26

2.2.2. Phổ hấp thụ hồng ngoại FT – IR. 27

2.2.3. Phương pháp nhiễu xạ tia X. 28

2.2.4. Ảnh hiển vi điện tử quét. 30

2.2.5 Phương pháp đo tính chất từ bằng từ kế mẫu rung 30

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31

3.1.Cấu trúc của hạt nano Y3-xGdxFe5O12 31

3.1.1. Giản đồ phân tích nhiệt. 31

3.1.2. Kết quả đo nhiễu xạ tia X. 32

3.1.2. Kết quả phân tích ảnh FESEM. 34

3.1.3 Kết quả phân tích phổ hấp thụ hồng ngoại FT – IR. 36

3.2. Tính chất từ của các hạt nano Y3-xGdxFe5O12. 37

3.2.1. Từ độ. 37

3.2.2. Nhiệt độ Curie. 41

KẾT LUẬN 45

TÀI LIỆU THAM KHẢO 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY