Luận văn Căn cứ Long Hưng-Sa Đéc với quá trình khôi phục lực lượng của Nguyễn Ánh (1787-1789)

MỤC LỤC

Lời cam đoan. - 1 -

MỤC LỤC. - 2 -

MỞ ĐẦU. - 4 -

1. Lí do chọn đề tài. - 4 -

2. Lịch sử nghiên cứu đề tài. - 5 -

3. Nguồn tài liệu. - 6 -

4. Phương pháp nghiên cứu. - 6 -

5. Đóng góp của đề tài. - 6 -

6. Cấu trúc đề tài. - 6 -

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ VÙNG ĐẤT LONG HƯNG THẾ KỶ XVII - XVIII. - 8 -

1.1. Đặc điểm tự nhiên và xã hội của vùng đất Long Hưng.. - 8 -

1.1.1. Đặc điểm tự nhiên.. - 8 -

1.1.2. Những biến đổi hành chính. . - 10 -

1.1.3. Đặc điểm xã hội và dân cư . - 11 -

1.2. Vùng đất Long Hưng cuối thế kỷ XVIII. . - 12 -

1.2.1. Bối cảnh Nam Kỳ cuối thế kỷ XVIII.. - 12 -

1.2.2. Thành tựu khai hoang và tình hình kinh tế - xã hội ở Long Hưng. . - 14 -

CHƯƠNG 2: NGUYỄN ÁNH ĐẶT CĂN CỨ TẠI LONG HƯNG – SA ĐÉC. . - 17 -

2.1. Những thắng lợi của Tây Sơn trong giai đoạn 1773 – 1783.. - 17 -

2.2. Nguyễn Ánh bôn tẩu và sang Xiêm cầu viện (1783 – 1787).. - 22 -

2.3. Nguyễn Ánh chọn vùng đất Long Hưng làm căn cứ.. - 25 -

2.3.1. Những yếu tố tác động đến quyết định về nước của Nguyễn Ánh.. - 25 -

2.3.2. Những yếu tố khiến Nguyễn Ánh lấy vùng Tân Long (Long Hưng) - Sa Đéc làm căn cứ. . - 28 -

CHƯƠNG 3: QUÁ TRÌNH KHÔI PHỤC LỰC LƯỢNG CỦA NGUYỄN ÁNH TẠI CĂN

CỨ LONG HƯNG – SA ĐÉC (1787-1789). - 34 -

3.1. Từ Long Hưng, Nguyễn Ánh khởi binh và liên tiếp giành thắng lợi.. - 34 -

3.2. Vai trò của căn cứ Long Hưng đối với thắng lợi của Nguyễn Ánh. . - 39 -

3.3. Những di tích ở Long Hưng liên quan đến cuộc nội chiến Nguyễn Ánh – Tây Sơn.. - 44 -KẾT LUẬN . - 54 -

TÀI LIỆU THAM KHẢO. - 59 -

PHỤ LỤC. - 62 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY