Luận văn Cảm hứng về quê hương trong thơ chữ Hán Nguyễn Du

MỤC LỤC

MỤC LỤC.4

MỞ ĐẦU .6

1. Lí do chọn đề tài.6

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .7

3. Mục đích nghiên cứu.10

4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.11

5. Phương pháp nghiên cứu.11

6. Đóng góp của đề tài .12

7. Kết cấu của luận văn .12

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG .14

1.1. Thời đại Nguyễn Du.14

1.2. Cuộc đời Nguyễn Du (1766 – 1820).16

1.3. Thơ chữ Hán Nguyễn Du.17

1.3.1. Thanh Hiên thi tập (1786 – 1804) .18

1.3.2. Nam Trung tạp ngâm (1804 – 1813) .19

1.3.3. Bắc hành tạp lục (1813 – 1814) .19

1.4. Khái quát về cảm hứng và cảm hứng về quê hương trong thơ ca trung đại (Qua

một số tác giả: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến) .20

Tiểu kết:.38

Chương 2: CẢM HỨNG VỀ QUÊ HƯƠNG NƠI CON NGƯỜI THA HƯƠNG

NGUYỄN DU QUA THƠ CHỮ HÁN.40

2.1. Từ hình tượng con người tha hương.40

2.1.1. Quê hương trong tâm thức Nguyễn Du .41

2.1.2. Nhận thức của con người về thân phận tha hương .465

2.2. Đến cảm hứng về quê hương .54

2.2.1. Cảm hứng về quê hương thông qua cảnh đẹp thiên nhiên .54

2.2.1.1. Quê hương - thiên nhiên là kho ngâm vịnh.54

2.2.1.2. Quê hương - thiên nhiên là nơi gắn bó.61

2.2.1.3. Quê hương - thiên nhiên là nơi mơ về .63

2.2.2. Cảm hứng về quê hương thông qua suy cảm về gia đình, người thân .65

2.2.2.1. Quê hương gắn với cha mẹ, vợ con, anh em.65

2.2.2.2. Quê hương gắn với bạn bè, bà con làng xóm.69

2.2.3. Cảm hứng về quê hương thông qua nỗi niềm nhớ quê, nhớ nước .74

Tiểu kết:.83

Chương 3: PHƯƠNG THỨC NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN CẢM HỨNG VỀ QUÊ

HƯƠNG TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU.84

3.1. Thể thơ.84

3.1.1. Thể thơ cổ phong .84

3.1.2. Thể thơ Đường luật.86

3.2. Cách lựa chọn từ ngữ, hình ảnh.88

3.2.1. Từ ngữ.88

3.2.2. Hình ảnh .100

3.3. Giọng điệu .104

3.3.1. Giọng bi .104

3.3.2. Giọng tự hào, lạc quan.109

3.3.3. Giọng triết luận .110

Tiểu kết:.112

KẾT LUẬN .113

TÀI LIỆU THAM KHẢO .1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY