Luận văn Cảm hứng trữ tình - Sử thi trong thơ Lê Anh Xuân

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 3

MỤC LỤC . 4

DẪN NHẬP . 6

1. Lý do chọn đề tài.6

2. Giới hạn đề tài.7

3. Lịch sử vấn đề. .7

4. Phương pháp nghiên cứu. .19

5. Những đóng góp của luận văn. .20

6. Cấu trúc luận văn. .20

CHƯƠNG 1: CẢM HỨNG TRỮ TÌNH - SỬ THI TRONG THƠ CHỐNG MỸ

.21

1.1. Khái niệm cảm hứng trữ tình - sử thi. .21

1.1.1. Cảm hứng nghệ thuật.21

1.1.2. Cảm hứng trữ tình - sử thi. .24

1.2. Đặc điểm cảm hứng trữ tình - sử thi trong thơ chống Mỹ.27

1.2.1. Biên độ thời gian thơ chống Mỹ.27

1.2.2. Đặc điểm về tư tưởng tình cảm. .28

1.2.3. Đặc điểm về cái “tôi” trữ tình.32

1.2.4. Đặc điểm về giọng điệu nghệ thuật. .39

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG CẢM HỨNG TRỮ TÌNH - SỬ THI TRONG THƠ LÊ

ANH XUÂN. 48

2.1. Lê Anh Xuân, cuộc đời và hành trình thơ.48

2.1.1. Tiểu sử Lê Anh Xuân. .48

2.1.2. Hành trình thơ Lê Anh Xuân.49

2.2. Cơ sở hình thành cảm hứng trữ tình - sử thi trong thơ Lê Anh Xuân.52

2.2.1. Những yếu tố chủ quan.52

2.2.2. Những yếu tố khách quan.55

2.3. Nội dung cảm hứng trữ tình - sử thi trong thơ Lê Anh Xuân.57

2.3.1. Cảm hứng về quê hương đất nước. .57

2.3.2. Cảm hứng về con người và thời đại. .68

2.3.3. Cảm hứng về Đảng và lãnh tụ. .78

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN CẢM HỨNG TRỮ TÌNH -

SỬ THI TRONG THƠ LÊ ANH XUÂN. 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY