Luận văn Cảm hứng nhân đạo trong thơ trữ tình của Xuân Diệu

MỤC LỤC

MỤC LỤC.3

DẪN NHẬP.4

1/ MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI: . 4

2/ LỊCH SỬ ĐỀ TÀI. . 4

3/PHẠM VI ĐỀ TÀI: . 10

4/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. . 10

5/ ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN. 11

6/ CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN DẪN NHẬP. . 11

CHƯƠNG 1: Những đặc điểm chính của cảm hứng nhân đạo trong thơ trữ

tình của Xuân Diệu. .13

1.1.Cảm hứng nhân đạo của Xuân Diệu trước yêu cầu giải phóng cá nhân. . 13

1.2.Cảm hứng nhân đạo của Xuân Diệu trước nhu cầu hưởng thụ và phát triển

những khát vọng chính đáng của con người. 27

CHƯƠNG 2: Sự vận động của cảm hứng nhân đạo trong thơ trữ tình củaXuân Diệu. .49

2.1.Sự mở rộng của cảm hứng nhân đạo trong thơ trữ tình Xuân Diệu. . 49

2.2.Sự chuyển đổi trong cảm hứng nhân đạo của thơ trữ tình Xuân Diệu . 73

KẾT LUẬN.93

THƯ MỤC THAM KHẢO .99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY