Luận văn Cái tôi trữ tình trong thơ Nguyễn Bính

MỤC LỤC

DẪN LUẬN.1

1/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.1

2/ LỊCH SỬ VẤN ĐỀ.2

3/ ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN.9

4/ GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU.10

5/ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .10

6/ CẤU TRÚC LUẬN ÁN .11

NỘI DUNG.14

CHưƠNG I: CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ NGUYỄN BÍNH.14

I- Cái tôi hoài niệm .14

1.1/ Ý thức sâu sắc về sự đổi thay của nông thôn trước vấn đề đô thị hóa:.14

1.2/ Những hoài niệm về quê hương và khát vọng giữ gìn bản sắc chân quê .24

2/ Cái tôi tự ý thức về thân phận của kẻ tha hương .37

3/ Cái tôi yêu thương và chia xẻ .48

3.1/ Đối với người thân.48

3.2/ Đối với cộng đồng .56

4/ Cái tôi yêu thương và lỡ làng trong tình yêu .67

CHưƠNG II: PHưƠNG THỨC BIỂU HIỆN CÁI TÔI TRỮ TÌNH .84

1/ Quan niệm nghệ thuật về con người .84

2/ Không gian và thời gian nghệ thuật.90

2.1/ Không gian nghệ thuật.91

2.2/ Thời gian nghệ thuật .97

3/ Giọng điệu nghệ thuật.100

4/ Thể thơ và các phương tiện nghệ thuật.109

4.1/ Thể thơ.109

4.2/ Ngôn ngữ .113

4.3/ Hình ảnh.121

KẾT LUẬN.124

TÀI LIỆU THAM KHẢO .128

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY