Luận văn Cải tiến hệ thống quy trình, văn bản quản lý đào tạo theo iso 9001: 2008 tại trường cao đẳng nghề hàng hải thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT. 6

MỞ ĐẦU. 7

1. Lý do chọn đề tài .7

2. Mục đích nghiên cứu.8

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.9

4. Giả thuyết khoa học .9

5. Nhiệm vụ nghiên cứu .9

6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu .9

7. Các phương pháp nghiên cứu .10

8. Cấu trúc luận văn.12

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUY TRÌNH, VĂN BẢN

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO ISO 9001: 2008 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG

NGHỀ . 13

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.13

1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài .13

1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước.15

1.2. Một số khái niệm cơ bản.20

1.2.1. Đào tạo, đào tạo nghề .20

1.2.2. Quản lý .22

1.2.3. Quản lý trường học, quản lý đào tạo .23

1.2.4. Cải tiến, hệ thống, quy trình, văn bản .24

1.2.5. Cải tiến hệ thống quy trình, văn bản quản lý đào tạo theo ISO 9001: 2008 .27

1.3. Lý luận về hệ thống quản lý chất lượng đào tạo theo ISO 9001: 2008.28

1.3.1. Khái niệm ISO, chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý đào tạo theo

ISO.28

1.3.2. Đặc điểm về ISO 9001: 2008 .29

1.3.3. Lợi ích áp dụng quản lý quy trình, văn bản quản lý đào tạo theo ISO 9001: 200831

1.4. Lý luận về hệ thống quy trình, văn bản quản lý đào tạo trường cao đẳng nghề

theo ISO 9001: 2008 .31

1.4.1. Quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng nghề.31

1.4.2. Phân cấp quản lý đào tạo trong trường Cao đẳng nghề.32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY