Luận văn Cách thức tạo từ khóa (keyword) trên báo điện tử Việt Nam

MỞ ĐẦU. 4

1. Tính cấp thiết của đề tài . 4

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài . 6

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 8

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. 8

5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu . 9

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài. 10

7. Kết cấu của luận văn. 11

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TẠO TỪ KHÓA

TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ. 12

1.1. Khái niệm . 12

1.1.1. Từ khóa. 12

1.1.2. Cách thức, quy trình tạo từ khóa . 13

1.1.3. Báo điện tử. 19

1.1.4. Hệ quản trị nội dung (CMS). 20

1.2. Vai trò của việc tạo từ khóa trên báo điện tử. 21

1.3. Phân loại từ khóa trên báo điện tử . 24

1.4. Việc tạo từ khóa trên báo nước ngoài .

Tiểu kết chương 1.

Chương 2. THỰC TRẠNG TẠO TỪ KHÓA TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ VIỆT

NAM HIỆN NAY .

2.1. Giới thiệu và 3 tờ báo thuộc diện khảo sát.

2.1.1. Vietnamnet.

2.1.2. VnExpress.

2.1.3. Zing News .

2.2. Khảo sát việc tạo từ khóa trên 3 tờ báo.

2.2.1. Quy định của các tờ báo trong việc sử dụng và tạo từ khóa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY