Luận văn Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trong tổ chức

Kết quảphân tích nhân tố đã đưa ra mô hình đo lường sựtrung thành của nhân viên đối với tổchức là tổhợp của các thang đo : Thu nhập/lương cao; Điều kiện làm việc thuận lợi; Sựphù hợp mục tiêu; Quyết định quản lý; Khen thưởng công bằng; Trao quyền. Các biến quan sát thuộc các thành phần : Thu nhập/lương cao; Điều kiện làm việc thuận lợi; Sựphù hợp mục tiêu; Khen thưởng công bằng; Trao quyền có hệsốtruyền tải tập trung cao ởmột nhân tốtheo dựkiến ban đầu. Nghĩa là các nhóm biến quan sát này có tương quan chặt với nhân tốban đầu. Nhóm nhân tố Quyết định quản lýbao gồm các biến quan sát thuộc các thành phần : Hỗtrợtừcấp trên và Đồng nghiệp ủng hộ.

Kết quảphân tích nhân tố đã đưa ra mô hình đo lường sựtrung thành của nhân

viên đối với tổchức là tổhợp của các thang đo : Thu nhập/lương cao; Điều kiện

làm việc thuận lợi; Sựphù hợp mục tiêu; Quyết định quản lý; Khen thưởng

công bằng; Trao quyền.

Các biến quan sát thuộc các thành phần : Thu nhập/lương cao; Điều kiện làm

việc thuận lợi; Sựphù hợp mục tiêu; Khen thưởng công bằng; Trao quyền có

hệsốtruyền tải tập trung cao ởmột nhân tốtheo dựkiến ban đầu. Nghĩa là các

nhóm biến quan sát này có tương quan chặt với nhân tốban đầu.

Nhóm nhân tố Quyết định quản lýbao gồm các biến quan sát thuộc các thành

phần : Hỗtrợtừcấp trên và Đồng nghiệp ủng hộ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY