Luận văn Các vành frobenius, tựa frobenius và tính xạ ảnh, nội xạ của các module trên chúng

g

LỜI CẢM ƠN.ii

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU .iv

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ .v

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG I.3

1.1. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN .3

1.1.1. Các định nghĩa về vành.3

1.1.2. Các định nghĩa về module .4

1.2. CÁC TÍNH CHẤT TRÊN VÀNH KHÔNG GIAO HOÁN.6

1.2.1 Căn Jacobson .6

1.2.2. Vành địa phương.8

1.2.3. Vành nửa địa phương.9

1.2.4. Lũy đẳng .9

1.2.5. Vành nửa hoàn thiện .11

1.2.6. Vành tự nội xạ.12

1.3. MỘT SỐ TÍNH CHẤT TRÊN MODULE VÀ VÀNH .12

1.3.1. Vành Dedekin .12

1.3.2. Mở rộng cốt yếu.12

1.3.3. Định lý Bass, Papp.13

1.3.4. Module đều .14

1.3.5. Module con kì dị.14

1.3.6. Vành Kasch.15

1.3.7. Module không xoắn .15

1.3.8. Một số định lý khác .16

CHƯƠNG II.18

2.1. VÀNH TỰA FROBENIUS .18

2.1.1. Các định nghĩa cơ bản.18

2.1.2. Tính xạ ảnh và nội xạ.23

2.1.3. Tính đối ngẫu.25

2.1.4. Vành tựa Frobenius giao hoán .28

2.1.5. Ví dụ .29

2.2. VÀNH FROBENIUS.31

2.2.1. Hoán vị Nakayama.31

2.2.2. Định nghĩa của vành Frobenius .37

2.2.3. Ví dụ .39

KẾT LUẬN.43

TÀI LIỆU THAM KHẢO.44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY