Luận văn Các tính chất Phủ-Né và cấu trúc của các nhóm hữu hạn

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Bảng ký hiệu dùng trong luận văn

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ.2

Chương 2. CAP-NHÓM CON CỦA CÁC NHÓM HỮU HẠN .15

2.1. CAP-nhóm con của nhóm hữu hạn.15

2.2. Một số đặc trưng của nhóm giải được hữu hạn. .24

KẾT LUẬN .41

TÀI LIỆU THAM KHẢO .42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY