Luận văn Các PI.đại số không có nil-Ideal khác (0)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT VỀ VÀNH KHÔNG GIAO HOÁN. 3

1.1. Cấu trúc Radical (Jacobson) của vành:. 3

1.2. Một vành đặc biệt : . 9

1.3. Mối quan hệ giữa các vành nửa đơn vành Artin vành đơn. 11

1.4. Tổng trực tiếp con :. 13

CHưƠNG2: CÁC PI. ĐẠI SỐ TRÊN VÀNH GIAO HOÁN CÓ ĐƠN VỊ. . 15

2.1. PI. đại số trên vành giao hoán có đơn vị :. 15

2.2. Định lý Kaplansky - Amitsur - Levitzky : . 19

2.3. Đa thức tâm của đại số ma trận. 30

CHưƠNG 3: MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC PI. ĐẠI SỐ KHÔNG CÓ NILIDEAL KHÁC KHÔNG. 34

3.1. Tổng quan về lớp vành không có nil-ideal khác không. 34

3.2. Đồng nhất thức thực sự của đại số nguyên tố . 39

3.3. PI.đại số không có ideal lũy linh khác 0. . 48

KẾT LUẬN. 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY