Luận văn Các nhân tố tác động đến việc ứng dụng ERP cho các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu định tính là xác định các nhân tố tác động đến việc ứng dụng ERP tại doanh nghiệp. Làm rõ các biến từ những nhân tố trong mô hình và hiệu chỉnh các biến này cho phù hợp với điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam.Việc xác định các nhân tố tác động đến việc ứng dụng ERP tại doanh nghiệp Việt Nam dựa trên sự tóm lược những mô hình ứng dụng công nghệ mới (hệ thống thông tin, kỹ thuật thông tin, Internet, thương mại điện tử) của các tác giả trên thế giới và Việt Nam. Trên cơ sở xem xét những yếu tố đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam, đề tài đã hình thành mô hình những nhân tố tác động đến việc ứng dụng ERP cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Mục đích nghiên cứu định tính là xác định các nhân tố tác động đến việc ứng dụng

ERP tại doanh nghiệp. Làm rõ các biến từ những nhân tố trong mô hình và hiệu

chỉnh các biến này cho phù hợp với điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam.

Việc xác định các nhân tố tác động đến việc ứng dụng ERP tại doanh nghiệp Việt

Nam dựa trên sự tóm lược những mô hình ứng dụng công nghệ mới (hệ thống thông

tin, kỹ thuật thông tin, Internet, thương mại điện tử) của các tác giả trên thế giới và

Việt Nam. Trên cơ sở xem xét những yếu tố đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam, đề

tài đã hình thành mô hình những nhân tố tác động đến việc ứng dụng ERP cho các

doanh nghiệp Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY