Luận văn Các nguyên lý cơ bản của lý thuyết ánh xạ bảo giác

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

Chương 0. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ. 2

Chương 1. ÁNH XẠ BẢO GIÁC. 8

1.1. Khái niệm ánh xạ bảo giác . 8

1.1.1. Ý nghĩa hình học của argument đạo hàm . 8

1.1.2. Ý nghĩa hình học của môđun đạo hàm . 10

1.1.3. Ánh xạ bảo giác . 11

1.1.4. Ánh xạ bảo giác loại hai . 12

1.2. Điều kiện xác định ánh xạ bảo giác . 15

1.2.1. Ánh xạ hình tròn đơn vị lên chính nó. 15

1.2.2. Điều kiện xác định duy nhất của ánh xạ bảo giác . 18

Chương 2. CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA ÁNH XẠ BẢO GIÁC . 20

2.1. Nguyên lí bảo toàn miền. 20

2.2. Nguyên lí ánh xạ một-một. 26

2.3. Nguyên lí đối xứng Riemann-Schwars. 27

2.4. Tổng quát hóa nguyên lí đối xứng. 33

2.5. Nguyên lý thác triển giải tích Schwars. 34

2.6. Nguyên lí đối xứng đối với hàm điều hòa. 36

2.7. Ứng dụng nguyên lí đối xứng. 40

Chương 3. ÁNH XẠ BẢO GIÁC TỪ CÁC MIỀN GIỚI HẠN BỞI ĐƯỜNG

CONG BẬC HAI LÊN NỬA MẶT PHẲNG TRÊN. 42

3.1. Miền giới hạn bởi hyperbol . 42

3.2. Miền giới hạn bởi parabol . 44

3.3. Miền giới hạn bởi parabol và ellip . 50

3.4. Ánh xạ miền trong ellip lên nửa mặt phẳng . 58KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY