Luận văn Các loại người đồng phạm trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố Hải Phòng)

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt

Danh mục bảng

MỞ ĐẦU .4

Chƣơng 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÁC LOẠI NGƢỜI ĐỒNG

PHẠM .12

1.1. Các khái niệm có liên quan .12

1.1.1. Khái niệm đồng phạm .12

1.1.2. Khái niệm các loại người đồng phạm.14

1.2. Phân biệt các loại ngƣời đồng phạm với chủ thể của một số tội phạm .16

1.2.1. Phân biệt các loại người đồng phạm với chủ thể trong tội che giấu tội phạm

.16

1.2.2. Phân biệt các loại người đồng phạm với chủ thể trong tội không tố giác tội

phạm.19

1.2.3. Phân biệt các loại người đồng phạm với người hoạt động đắc lực trong một

số tội phạm .20

1.3. Pháp luật hình sự của một số nƣớc quy định về các loại ngƣời đồng

phạm.22

1.3.1. Pháp luật hình sự Liên bang Nga.22

1.3.2. Pháp luật hình sự Cộng hòa Liên bang Đức .23

1.3.3. Pháp luật hình sự Hoa Kỳ .24

1.3.4. Pháp luật hình sự quốc tế .25

Chƣơng 2. QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1999 VỀ CÁC

LOẠI NGƢỜI ĐỒNG PHẠM VÀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA HỌ.28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY