Luận văn Các khu công nghiệp trong sự phát triển Kinh tế - Xã hội ở Bắc Giang

MỤC LỤC TrangMỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN - THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRONG SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 71.1. Sự cần thiết của sự ra đời, phát triển các khu công nghiệp và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 7 1.2. Kinh nghiệm về phát huy vai trò của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một số tỉnh 28Kết luận chương 1 35CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở TỈNH BẮC GIANG 372.1. Tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang từ năm 1991 đến nay 372.2. Đánh giá thực trạng tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Bắc giang thời gian qua 45Kết luận chương 2 56CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ TÍCH CỰC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở TỈNH BẮC GIANG 583.1. Bối cảnh phát triển kinh tế của Bắc Giang hiện nay và định hướng phát triển các khu công nghiệp 583.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy mặt tích cực và ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực trong phát triển các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Giang thời gian tới 71Kết luận chương 3 87KẾT LUẬN 89DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN - THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRONG SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 7

1.1. Sự cần thiết của sự ra đời, phát triển các khu công nghiệp và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 7

1.2. Kinh nghiệm về phát huy vai trò của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một số tỉnh 28

Kết luận chương 1 35

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở TỈNH

BẮC GIANG 37

2.1. Tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang từ năm 1991 đến nay 37

2.2. Đánh giá thực trạng tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Bắc giang thời gian qua 45

Kết luận chương 2 56

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ TÍCH CỰC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở TỈNH BẮC GIANG 58

3.1. Bối cảnh phát triển kinh tế của Bắc Giang hiện nay và định hướng phát triển các khu công nghiệp 58

3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy mặt tích cực và ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực trong phát triển các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Giang thời gian tới 71

Kết luận chương 3 87

KẾT LUẬN 89

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY