Luận văn Các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010

Mục lục Phần Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 2 3. Mục đích nghiên cứu . 4 4. Khách thể vàđối tượng nghiên cứu . 5 5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 5 6. Phạm vi nghiên cứu . 5 7. Giả thuyết nghiên cứu . 5 8. Phương pháp nghiên cứu . 6 Phần Nội dung Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài 1.1 Hoạt động quản lý . 8 1.1.1 Khái niệm quản lý . 8 1.1.2 Chức năng quản lý . 9 1.1.3 Mục tiêu quản lý . 10 1.2 Quản lý giáo dục . 11 1.2.1 Khái niệm quản lý giáo dục . 11 1.2.2 Chức năng quản lý giáo dục . 12 1.2.3 Nội dung quản lý giáo dục . 16 1.3 Quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vàCBQL các trường THPT . 17 1.3.1 Khái niệm quản lý việc xây dựng, pháttriển . 17 1.3.2 Quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vàCBQL các trường THPT . 18 1.4 Dự báo trong quy hoạch phát triển giáodục . 18 1.4.1 Dự báo giáo dục vàý nghĩa của công tác dự báo . 18 1.4.2 Các phương pháp dự báo . 20 CHƯƠNG 2:Thực trạng quản lý việcxây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vàcán bộ quản lý trường THPT tỉnh Quảng Nam 2.1 Tổng quan về tỉnh Quảng Nam . 23 2.1.1 Vị trí địa lý vàđiều kiện tự nhiên của tỉnh Quảng Nam . 23 2.2.2 Đặc điểm kinh tếưxã hội tỉnh Quảng Nam . 25 2.2 Thực trạng giáo dục THPT tỉnh Quảng Nam . 31 2.2.1 Thực trạng trường, lớp, học sinh, giáo viên, CBQL các trường THPT tỉnh Quảng Nam . 31 2.2.2 Đánh giá thực trạng công tác quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vàCBQL các trường THPT tỉnh Quảng Nam . 38 2.3 Dự báo tình hình phát triển đội ngũ giáo viên vàcán bộ quản lý các trường THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006ư2010 . 45 2.3.1 Dự báo tình hình phát triển học sinh, trường, lớp THPT giai đoạn 2006ư2010 . 45 2.3.2 Dự báo tình hình phát triển đội ngũ giáo viên các trường THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006ư2010 . 51 2.3.3 Dự báo tình hình phát triển đội ngũ CBQL các trường THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006ư2010 . 55 Chương 3: các giải pháp quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vàcán bộ quản lý các trường thpt tỉnh quảng nam giai đoạn 2006ư2010 3.1 Các quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vàCBQL giáo dục . 58 3.1.1 Các quan điểm . 58 3.1.2 Các nguyên tắc . 60 3.2 Các giải pháp quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vàcán bộ quản lý trường trung học phổ thông giai đoạn 2006ư2010 . 61 3.2.1 Về đội ngũ giáo viên . 61 3.2.2 Về đội ngũ cán bộ quản lý . 69 3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết vàkhả thi của các giải pháp . 78 phần kết luận vàkiến nghị 1. Kết luận . 85 1.1 Về lý luận . 85 1.2 Về thực tiễn . 85 2. Kiến nghị . 87 2.1 Đối với Bộ Giáo dục vàĐào tạo . 87 2.2 Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam . 87 2.3 Đối với Sở Giáo dục vàĐào tạo tỉnh Quảng Nam . 88 2.4 Đối với các trường THPT tỉnh Quảng Nam . 88 Tài liệu tham khảo PHụ LụC

Mục lục

Phần Mở đầu

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 2

3. Mục đích nghiên cứu . 4

4. Khách thể vàđối tượng nghiên cứu . 5

5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 5

6. Phạm vi nghiên cứu . 5

7. Giả thuyết nghiên cứu . 5

8. Phương pháp nghiên cứu . 6

Phần Nội dung

Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài

1.1 Hoạt động quản lý . 8

1.1.1 Khái niệm quản lý . 8

1.1.2 Chức năng quản lý . 9

1.1.3 Mục tiêu quản lý . 10

1.2 Quản lý giáo dục . 11

1.2.1 Khái niệm quản lý giáo dục . 11

1.2.2 Chức năng quản lý giáo dục . 12

1.2.3 Nội dung quản lý giáo dục . 16

1.3 Quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vàCBQL các trường THPT . 17

1.3.1 Khái niệm quản lý việc xây dựng, pháttriển . 17

1.3.2 Quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vàCBQL các trường THPT . 18

1.4 Dự báo trong quy hoạch phát triển giáodục . 18

1.4.1 Dự báo giáo dục vàý nghĩa của công tác dự báo . 18

1.4.2 Các phương pháp dự báo . 20

CHƯƠNG 2:Thực trạng quản lý việcxây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vàcán bộ quản lý trường THPT tỉnh Quảng Nam

2.1 Tổng quan về tỉnh Quảng Nam . 23

2.1.1 Vị trí địa lý vàđiều kiện tự nhiên của tỉnh Quảng Nam . 23

2.2.2 Đặc điểm kinh tếưxã hội tỉnh Quảng Nam . 25

2.2 Thực trạng giáo dục THPT tỉnh Quảng Nam . 31

2.2.1 Thực trạng trường, lớp, học sinh, giáo viên, CBQL các trường THPT tỉnh Quảng Nam . 31

2.2.2 Đánh giá thực trạng công tác quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ

giáo viên vàCBQL các trường THPT tỉnh Quảng Nam . 38

2.3 Dự báo tình hình phát triển đội ngũ giáo viên vàcán bộ quản lý các trường

THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006ư2010 . 45

2.3.1 Dự báo tình hình phát triển học sinh, trường, lớp THPT giai đoạn 2006ư2010 . 45

2.3.2 Dự báo tình hình phát triển đội ngũ giáo viên các trường THPT tỉnh

Quảng Nam giai đoạn 2006ư2010 . 51

2.3.3 Dự báo tình hình phát triển đội ngũ CBQL các trường THPT tỉnh Quảng

Nam giai đoạn 2006ư2010 . 55

Chương 3: các giải pháp quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vàcán bộ quản lý các trường thpt tỉnh quảng nam giai đoạn 2006ư2010

3.1 Các quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo

viên vàCBQL giáo dục . 58

3.1.1 Các quan điểm . 58

3.1.2 Các nguyên tắc . 60

3.2 Các giải pháp quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vàcán

bộ quản lý trường trung học phổ thông giai đoạn 2006ư2010 . 61

3.2.1 Về đội ngũ giáo viên . 61

3.2.2 Về đội ngũ cán bộ quản lý . 69

3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết vàkhả thi của các giải pháp . 78

phần kết luận vàkiến nghị

1. Kết luận . 85

1.1 Về lý luận . 85

1.2 Về thực tiễn . 85

2. Kiến nghị . 87

2.1 Đối với Bộ Giáo dục vàĐào tạo . 87

2.2 Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam . 87

2.3 Đối với Sở Giáo dục vàĐào tạo tỉnh Quảng Nam . 88

2.4 Đối với các trường THPT tỉnh Quảng Nam . 88

Tài liệu tham khảo

PHụ LụC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY