Luận văn Các giải pháp phát triển kinh doanh vàng tại Việt Nam

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀNG VÀ KINH DOANH VÀNG 11.1 Vai trò của vàng trong đời sống kinh tế – xã hội . . 11.2 Tình hình sản xuất, khai thác và tiêu thụ vàng trên thế giới và Việt Nam – Phân chia lại bản đồ khai thác và tiêu thụ . . . 21.2.1 Tình hình khai thác và tiêu thụ trên thế giới: . . 21.2.2 Tình hình nhập khẩu – khai thác – tiêu thụ tại Việt Nam . . 31.2.3 Cách quy đổi giá vàng theo VNĐ: . . . 41.3 Các sàn giao dịch vàng hiện nay: . . . 51.4 Các hình thức kinh doanh vàng tại Việt Nam . . 61.4.1 Nghiệp vụ mua bán giao ngay (Spot): . . . 61.4.2 Mua bán kỳ hạn (Forward): . . . 61.4.3 Nghiệp vụ quyền chọn (Option): . . . 61.4.4 Tín dụng vàng: . . . . 71.4.5 Mua bán trực tiếp – môi giới: . . . 81.4.6 Mua bán trạng thái: . . . . 81.4.7 Chốt nguội, mua hộ vàng khách hàng: . . . 81.4.8 Kinh doanh phối hợp: . . . 91.4.9 Kinh doanh vàng trên tài khoản: . . . 91.5 Phân tích những yếu tố làm ảnh hưởng đến giá vàng . . 101.5.1 Cung – Cầu . . . .101.5.2 Do ảnh hưởng của giá DẦU . . . 111.5.3 Tình hình kinh tế của các cường quốc nhất là Mỹ và Châu Âu .121.5.4 Các nhân tố ảnh hưởng có liên quan đến chính sách tài chính - ti ền tệ của các quốc gia trong điều hành kinh tế – Sức mạnh đồng USD . .141.5.4.1 Ảnh hưởng trực tiếp của chính sách tiền tệ tới giá vàng . .141.5.4.2 Ảnh hưởng gián tiếp của chính sách tiền tệ tới giá vàng thông qua sức mạnh đồng tiền . . . .161.5.5 Lạm phát . . . .171.5.6 Các tác động phụ: . . . .181.5.6.1 Chính trị: . . . .181.5.6.2 Đầu cơ: . . . . 181.5.6.3 Thời tiết – Thiên tai – Chu kỳ lễ hội - Khủng bố . .19CHƯƠNG 2: TỔNG HỢP BIẾN ĐỘNG GIÁ VÀNG THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM - THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀNG VÀ NHỮNG TỒN TẠI . 202.1 Tổng quan tình hình kinh t ế thế giới và Việt Nam từ giữa năm 2007 đến giữa năm 2008 . . . .202.1.1 Sự xuống dốc của nền kinh tế lớn nhất thế giới: . .202.1.2 Giá dầu tăng kỷ lục: . . .232.1.3 Lạm phát đe dọa: . . . .242.1.4 Ảnh hưởng của suy thoái Mỹ đến các nền kinh tế khác: . .25 2.1.5 Tình hình kinh tế Việt Nam từ giữa năm 2007 đến nay: . .252.2 Biến động giá vàng trên thế giới và Việt Nam . .352.2.1 Biến động giá vàng trước 2007 trên thị trường quốc tế: . .352.2.2 Biến động giá vàng Việt Nam trước 2007: . . 372.2.3 Tổng hợp biến động giá vàng thế giới từ năm 2007 đến nay: .382.2.4 Tổng hợp biến động giá vàng tại Việt Nam từ năm 2007 đến nay: .462.3 Những tác động đặc trưng riêng khiến giá vàng bị ảnh hưởng không tương ứng với giá vàng thế giới và những tồn tại ở thị trường kinh doanh tại Việt Nam .502.3.1 Tác động của chính sách tiền tệ do ảnh hưởng của lạm phát đến giá vàng .512.3.2 Tác động từ quy định cấm nhập khẩu vàng của ngân hàng nhà nước .532.3.3 Tác động từ quy định hạn chế xuất khẩu vàng của NHNN . .542.3.4 Những tác động do mội trường kinh doanh còn hạn chế: . .54CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀNG TẠI VIỆT NAM – KIỂM ĐỊNH BIẾN ĐỘNG GIÁ VÀNG THEO TỶ GIÁ 563.1 Những đề xuất đối với chính sách tỷ giá: . . .563.2 Những đề xuất đối với cơ quan hữu trách và các ngân hàng . .583.2.1 Đối với cơ quan hữu trách: . . .583.2.1.1 Về vấn đề xuất nhập khẩu vàng . . .583.2.1.2 Phát tri ển vàng tiền tệ và sản xuất vàng theo tiêu chuẩn quốc tế: .593.2.1.3 Về quản l ý hoạt động kinh doanh vàng: . .593.2.2 Đối với những nghiệp vụ của ngân hàng thương mại: . .603.3 Kiểm định biến động giá vàng theo sức mạnh đồng USD và phân tích biến động giá vàng tại Việt Nam theo tỷ giá. . . .623.3.1 Kiểm định giá vàng theo sức mạnh đồng USD trong mối tương quan với EUR và GBP . . . .623.3.2 Kiểm định biến động giá vàng tại Việt Nam theo tỷ giá. . .64

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀNG VÀ KINH

DOANH VÀNG 1

1.1 Vai trò của vàng trong đời sống kinh tế – xã hội . . 1

1.2 Tình hình sản xuất, khai thác và tiêu thụ vàng trên thế giới và Việt Nam – Phân chia lại

bản đồ khai thác và tiêu thụ . . . 2

1.2.1 Tình hình khai thác và tiêu thụ trên thế giới: . . 2

1.2.2 Tình hình nhập khẩu – khai thác – tiêu thụ tại Việt Nam . . 3

1.2.3 Cách quy đổi giá vàng theo VNĐ: . . . 4

1.3 Các sàn giao dịch vàng hiện nay: . . . 5

1.4 Các hình thức kinh doanh vàng tại Việt Nam . . 6

1.4.1 Nghiệp vụ mua bán giao ngay (Spot): . . . 6

1.4.2 Mua bán kỳ hạn (Forward): . . . 6

1.4.3 Nghiệp vụ quyền chọn (Option): . . . 6

1.4.4 Tín dụng vàng: . . . . 7

1.4.5 Mua bán trực tiếp – môi giới: . . . 8

1.4.6 Mua bán trạng thái: . . . . 8

1.4.7 Chốt nguội, mua hộ vàng khách hàng: . . . 8

1.4.8 Kinh doanh phối hợp: . . . 9

1.4.9 Kinh doanh vàng trên tài khoản: . . . 9

1.5 Phân tích những yếu tố làm ảnh hưởng đến giá vàng . . 10

1.5.1 Cung – Cầu . . . .10

1.5.2 Do ảnh hưởng của giá DẦU . . . 11

1.5.3 Tình hình kinh tế của các cường quốc nhất là Mỹ và Châu Âu .12

1.5.4 Các nhân tố ảnh hưởng có liên quan đến chính sách tài chính - ti ền tệ của các quốc

gia trong điều hành kinh tế – Sức mạnh đồng USD . .14

1.5.4.1 Ảnh hưởng trực tiếp của chính sách tiền tệ tới giá vàng . .14

1.5.4.2 Ảnh hưởng gián tiếp của chính sách tiền tệ tới giá vàng thông qua sức mạnh

đồng tiền . . . .16

1.5.5 Lạm phát . . . .17

1.5.6 Các tác động phụ: . . . .18

1.5.6.1 Chính trị: . . . .18

1.5.6.2 Đầu cơ: . . . . 18

1.5.6.3 Thời tiết – Thiên tai – Chu kỳ lễ hội - Khủng bố . .19

CHƯƠNG 2: TỔNG HỢP BIẾN ĐỘNG GIÁ VÀNG THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

- THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀNG VÀ NHỮNG TỒN TẠI . 20

2.1 Tổng quan tình hình kinh t ế thế giới và Việt Nam từ giữa năm 2007 đến giữa năm

2008 . . . .20

2.1.1 Sự xuống dốc của nền kinh tế lớn nhất thế giới: . .20

2.1.2 Giá dầu tăng kỷ lục: . . .23

2.1.3 Lạm phát đe dọa: . . . .24

2.1.4 Ảnh hưởng của suy thoái Mỹ đến các nền kinh tế khác: . .25

2.1.5 Tình hình kinh tế Việt Nam từ giữa năm 2007 đến nay: . .25

2.2 Biến động giá vàng trên thế giới và Việt Nam . .35

2.2.1 Biến động giá vàng trước 2007 trên thị trường quốc tế: . .35

2.2.2 Biến động giá vàng Việt Nam trước 2007: . . 37

2.2.3 Tổng hợp biến động giá vàng thế giới từ năm 2007 đến nay: .38

2.2.4 Tổng hợp biến động giá vàng tại Việt Nam từ năm 2007 đến nay: .46

2.3 Những tác động đặc trưng riêng khiến giá vàng bị ảnh hưởng không tương ứng với giá

vàng thế giới và những tồn tại ở thị trường kinh doanh tại Việt Nam .50

2.3.1 Tác động của chính sách tiền tệ do ảnh hưởng của lạm phát đến giá vàng .51

2.3.2 Tác động từ quy định cấm nhập khẩu vàng của ngân hàng nhà nước .53

2.3.3 Tác động từ quy định hạn chế xuất khẩu vàng của NHNN . .54

2.3.4 Những tác động do mội trường kinh doanh còn hạn chế: . .54

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀNG TẠI VIỆT

NAM – KIỂM ĐỊNH BIẾN ĐỘNG GIÁ VÀNG THEO TỶ GIÁ 56

3.1 Những đề xuất đối với chính sách tỷ giá: . . .56

3.2 Những đề xuất đối với cơ quan hữu trách và các ngân hàng . .58

3.2.1 Đối với cơ quan hữu trách: . . .58

3.2.1.1 Về vấn đề xuất nhập khẩu vàng . . .58

3.2.1.2 Phát tri ển vàng tiền tệ và sản xuất vàng theo tiêu chuẩn quốc tế: .59

3.2.1.3 Về quản l ý hoạt động kinh doanh vàng: . .59

3.2.2 Đối với những nghiệp vụ của ngân hàng thương mại: . .60

3.3 Kiểm định biến động giá vàng theo sức mạnh đồng USD và phân tích biến động giá

vàng tại Việt Nam theo tỷ giá. . . .62

3.3.1 Kiểm định giá vàng theo sức mạnh đồng USD trong mối tương quan với EUR và

GBP . . . .62

3.3.2 Kiểm định biến động giá vàng tại Việt Nam theo tỷ giá. . .64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY