Luận văn Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

LỜI CAM ĐOAN .i

MỤC LỤC.ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT: .iv

LỜI NÓI ĐẦU .1

CHƯƠNG 1: .4

ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ .4

VỐN ĐT – XDCB TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. .4

1.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐT-XDCB TỪ NSNN.4

1.1.1. Khái niệm ĐT-XDCB.4

1.1.2. Vai trò của đầu tư – xây dựng cơ bản đối với tăng trưởng nền kinh tế. .5

1.1.3. Đặc điểm ĐT-XDCB từ NSNN. .7

1.1.4. Phân loại ĐT-XDCB.11

1.1.5. Chức năng ĐT-XDCB. .13

1.1.6. Vốn và nguồn vốn ĐT-XDCB từ NSNN.14

1.2. HIỆU QUẢ VỐN ĐT-XDCB TỪ NSNN .16

1.2.1. Khái niệm hiệu quả VĐT-XDCB. .16

1.2.2. Tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả VĐT-XDCB.18

1.2.3. Các chỉ tiêu để sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng VĐT-XDCB.19

1.2.4. Các nhân tố tác động đến hiệu quả VĐT - XDCB từ NSNN. .27

1.2.5. Một số bài học kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về sử dụng

VĐT-XDCB có hiệu quả.30

Kết luận chương 1:.34

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ – XÂY

DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM

ĐỊNH .35

2.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH NAM ĐỊNH. 35

2.1.1. Đặc điểm, khái quát về tỉnh Nam Định. .35

2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. .36

2.2. THỰC TRẠNG ĐT-XDCB VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VĐT-XDCB TỪ

NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOANH 2008-2012 .41

2.2.1. Tình hình ĐTPT toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2008-

2012. .41

2.2.2. Tình hình hiệu quả sử dụng VĐT – XDCB trên địa bàn tỉnh Nam Định.42

2.2.2.1. Tình hình đầu tư XDCB theo ngành. .44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY