Luận văn Các giải pháp hoàn thiện quản lý giá thành của khu vực Nhà nước ở Việt Nam

Khi một công trình xây d ựng có vấn đề, hiện nay dư luận thường xem xét v àđánh giá thiên l ệch về phía các công ty thi công, v à cho rằng, chính các công ty thicông là nguyên nhân chính gây ra s ự xuống cấp của công trình. Hoặc chính do sựyếu kém về chuy ên môn của chủ đầu t ư, sự “đi đêm” giữa chủ đầu t ư và nhà thầu đãtạo nên công trình có ch ất lượng kém. Nh ưng thực ra, lâu nay d ư luận đã lãng quênmột mắt xích rất quan trọng trong chuỗi các mắt xích, đó l àkhâu tư vấn.Tổ chức tư vấn xây dựng đóng một vai trò rất quan trọng v à xuất hiện trongtất cả các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng, nên tư v ấn quyết định phần lớn sự“thành” hay “b ại” của một dự án. Tư vấn không chỉ đ ơn thuần là đưa ra lời khuyên,màcòn phải chỉ vẽ, h ướng dẫn thực hiện lời khuy ên đưa ra,sao cho có th ể đạt hiệuquả cao nhất. T ư vấn phải giúp đỡ kỹ thuật trong việc soạn thảo v à hoàn chỉnh cácdự án, giúp đỡ t rong giám sát s ự thực thi dự án; phải tổ chức việc điều tra, khảo sát,nghiên cứu, soạn thảo các văn kiện, dự án, quy hoạch, thiết kế v à quản lý các dự ánxây dựng cho khách h àng.

Khi một công trình xây d ựng có vấn đề, hiện nay dư luận thường xem xét v à

đánh giá thiên l ệch về phía các công ty thi công, v à cho rằng, chính các công ty thi

công là nguyên nhân chính gây ra s ự xuống cấp của công trình. Hoặc chính do sự

yếu kém về chuy ên môn của chủ đầu t ư, sự “đi đêm” giữa chủ đầu t ư và nhà thầu đã

tạo nên công trình có ch ất lượng kém. Nh ưng thực ra, lâu nay d ư luận đã lãng quên

một mắt xích rất quan trọng trong chuỗi các mắt xích, đó l àkhâu tư vấn.

Tổ chức tư vấn xây dựng đóng một vai trò rất quan trọng v à xuất hiện trong

tất cả các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng, nên tư v ấn quyết định phần lớn sự

“thành” hay “b ại” của một dự án. Tư vấn không chỉ đ ơn thuần là đưa ra lời khuyên,

màcòn phải chỉ vẽ, h ướng dẫn thực hiện lời khuy ên đưa ra,sao cho có th ể đạt hiệu

quả cao nhất. T ư vấn phải giúp đỡ kỹ thuật trong việc soạn thảo v à hoàn chỉnh các

dự án, giúp đỡ t rong giám sát s ự thực thi dự án; phải tổ chức việc điều tra, khảo sát,

nghiên cứu, soạn thảo các văn kiện, dự án, quy hoạch, thiết kế v à quản lý các dự án

xây dựng cho khách h àng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY