Luận văn Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Hoa Kỳ của Công ty may Thăng Long

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1.1. Những vấn đề chung về xuất khẩu hàng hóa 9

1.1.1. Khái niệm về xuất khẩu 9

1.1.2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu 10

1.1.2.1. Đối với nền kinh tế quốc dân 10

1.1.2.2. Đối với doanh nghiệp 11

1.1.3. Hình thức xuất khẩu 12

1.1.3.1. Hình thức xuất khẩu trực tiếp 12

1.1.3.2. Hình thức xuất khẩu gián tiếp 12

1.1.3.3. Hình thức buôn bán đối lưu 13

1.1.3.4. Hình thức tái xuất khẩu 13

1.1.3.5. Hình thức chuyển khẩu 14

1.1.3.6. Xuất khẩu tại chỗ 15

1.1.4. Nội dung của hoạt động xuất khẩu 15

1.1.4.1. Nghiên cứu tiếp cận thị trường 15

1.1.4.2. Lập phương án kinh doanh 16

1.1.4.3. Giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng xuất khẩu 16

1.1.4.4. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu 17

1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu 17

1.1.5.1. Yếu tố kinh tế 17

1.1.5.2. Môi trường văn hóa – xã hội 18

1.1.5.3. Môi trường chính trị 18

1.1.5.4. Môi trường pháp luật 18

1.1.5.5. Các đối thủ cạnh tranh 20

1.2. Tầm quan trọng của hoạt động thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ đối với nền kinh tế Việt Nam 21

1.2.1. Việt Nam có lợi thế trong sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may 21

1.2.2. Sự cần thiết của việc thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ 22

CHƯƠNG 2 25

THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 25

2.1. Tổng quan về nền kinh tế Hoa Kỳ và thị trường may mặc Hoa Kỳ 25

2.1.1. Tổng quan nền kinh tế Hoa Kỳ 25

2.1.2. Thị trường hàng may mặc Hoa Kỳ 27

2.1.2.1. Người tiêu dùng 27

2.1.2.2. Hệ thống kênh phân phối 28

2.1.3. Các chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với hàng dệt may Việt Nam 29

2.2. Giới thiệu về công ty may Thăng Long 30

2.2.1. Lịch sử ra đời và phát triển 30

2.2.1.1. Lịch sử ra đời 30

2.2.1.2. Quá trình phát triển 32

2.2.2. Nhiệm vụ 34

2.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 34

2.2.4. Cơ cấu tổ chức sản xuất 35

2.2.5. Tài sản 36

2.3. Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may của Công ty may Thăng Long sang thị trường Hoa Kỳ 36

2.3.1. Kim ngạch xuất khẩu 36

2.3.2. Các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ 38

2.3.3. Thị phần xuất khẩu hàng may mặc của Công ty sang thị trường Hoa Kỳ 41

2.3.4. Các khách hàng của công ty ở thị trường Hoa Kỳ 42

2.3.5 Các đối thủ cạnh tranh lớn của công ty 43

2.3.5.1. Đối thủ cạnh tranh quốc tế 43

2.3.5.2. Các đối thủ cạnh tranh trong nước 44

2.4. Đánh giá hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty sang thị trường Hoa Kỳ 44

2.4.1. Những thành tựu đạt được 44

2.4.2. Những tồn tại 45

2.4.3. Những nguyên nhân của hạn chế 45

CHƯƠNG 3 48

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TRONG ĐIỀU KIỆN 48

VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA WTO 48

3.1. Định hướng phát triển ngành dệt may đến năm 2020 và một số mục tiêu chủ yếu 48

3.1.1. Định hướng phát triển ngành dệt may đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 48

3.1.1.1 Sản phẩm 48

3.1.1.2. Đầu tư và phát triển sản xuất 48

3.1.1.3. Bảo vệ môi trường 49

3.1.1.4. Một số mục tiêu chủ yếu 49

3.3. Chiến lược xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ của công ty may Thăng Long 51

3.3.1. Mục tiêu xuất khẩu của công ty may Thăng Long 51

3.3.2. Mục tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ của Công ty may Thăng Long 52

3.4. Các giải pháp thúc đẩy hàng dệt may của công ty may Thăng Long sang thị trường Hoa Kỳ 53

3.4.1. Giải pháp từ phía nhà nước 53

3.4.1.1. Giải pháp về đầu tư 53

3.4.1.2. Về vấn đề nguồn nhân lực 53

3.4.1.3. Giải pháp về Khoa học và công nghệ 54

3.4.1.4. Giải pháp về thị trường 54

3.4.1.5. Giải pháp về cung ứng nguồn nguyên liệu 55

3.4.2. Giải pháp từ phía hiệp hội 55

3.4.3. Giải pháp từ phía doanh nghiệp 56

3.4.3.1. Chủ động tìm hiểu một cách sâu rộng về thị trường Hoa Kỳ 56

3.4.3.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm 58

3.4.3.3. Đào tạo cán bộ công nhân viên 61

3.4.3.4. Tăng cường đào tạo nâng cao tay nghề công nhân kỹ thuật 61

3.4.3.5. Đào tạo cán bộ quản lý 62

3.4.3.6.Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kinh doanh 63

3.4.3.7. Tăng cường quảng bá sản phẩm 64

3.4.3.8. Nâng cao khả năng thiết kế mẫu mã 66

3.4.3.9. Tìm kiếm đối tác trên thị trường Hoa Kỳ 67

3.4.3.10. Tiếp cận và phát triển hình thức kinh doanh mạng 68

KẾT LUẬN 70

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY