Luận văn Các giải pháp đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng tại công ty điện lực Hưng Yên

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN. 4

1.1. Khái niệm dự án. . 4

1.1.1. Dự án . 4

1.1.2. Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng . 5

1.2. Quản lý dự án. . 7

1.2.2. Khái niệm. 7

1.2.2. Nội dung quản lý dự án . 8

1.2.3. Các hình thức tổ chức quản lý dự án. 10

1.3. Quản lý tiến độ dự án. 12

1.3.1. Nội dung quản lý tiến độ. 12

1.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng . 12

1.4.1. Yếu tố khách quan: . 12

1.4.2. Yếu tố chủ quan: . 12

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ

ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN. . 19

2.1. Khái quát về Công ty Điện lực Hưng Yên . 19

2.1.1. Tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của Công ty Điện lực Hưng Yên. 19

2.3.CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN. 22

2.4. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN

LỰC HƯNG YÊN . 28

2.4.1.Tổng mức đầu tư. . 28

2.4.2. Phân loại dự án đầu tư. 28

2.4.3. Phân tích đánh giá. 31

2.4.4. Hiệu quả công tác đầu tư XDCB của Công ty. 35

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN . 41

3.1 MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG

YÊN . 41

3.1.1 Mục tiêu phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam . 41

3.1.2 Nhu cầu về điện của tỉnh Hưng Yên đến năm 2015. 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY