Luận văn Các điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DI CHÚC 6 1.1. Vài nét về thừa kế và quyền thừa kế 6 1.2. Di chúc và đặc điểm của di chúc 7 1.3. Tiến trình phát triển của những quy định pháp luật về thừa kế nói chung và các điều kiện có hiệu lực của di chúc nói riêng ở Việt Nam 12 Chương 2: CÁC ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC 29 2.1. Người lập di chúc 29 2.2. Ý chí của người lập di chúc 35 2.3. Về nội dung của di chúc 53 2.4. Về hình thức của di chúc 62 Chương 3: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT NHỮNG TRANH CHẤP VỀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA DI CHÚC VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA DI CHÚC 84 3.1. Thực trạng giải quyết những tranh chấp về tính hợp pháp của di chúc tại Tòa án nhân dân 84 3.2. Một số loại tranh chấp về thừa kế theo di chúc cụ thể 88 3.3. Hướng hoàn thiện những quy định pháp luật về các điều kiện có hiệu lực của di chúc 105 KẾT LUẬN 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DI CHÚC 6

1.1. Vài nét về thừa kế và quyền thừa kế 6

1.2. Di chúc và đặc điểm của di chúc 7

1.3. Tiến trình phát triển của những quy định pháp luật về thừa kế nói chung và các điều kiện có hiệu lực của di chúc nói riêng ở Việt Nam 12

Chương 2: CÁC ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC 29

2.1. Người lập di chúc 29

2.2. Ý chí của người lập di chúc 35

2.3. Về nội dung của di chúc 53

2.4. Về hình thức của di chúc 62

Chương 3: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT NHỮNG TRANH CHẤP VỀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA DI CHÚC VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA DI CHÚC 84

3.1. Thực trạng giải quyết những tranh chấp về tính hợp pháp của di chúc tại Tòa án nhân dân 84

3.2. Một số loại tranh chấp về thừa kế theo di chúc cụ thể 88

3.3. Hướng hoàn thiện những quy định pháp luật về các điều kiện có hiệu lực của di chúc 105

KẾT LUẬN 110

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY