Luận văn Các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ theo pháp luật Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN .1

MỤC LỤC .4

MỞ ĐẦU .7

Chương 1 – KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHẾ TÀI ĐỐI VỚI VI PHẠM HỢP ĐỒNG SONG VỤ11

1.1. Khái niệm chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ .11

1.1.1. Hợp đồng song vụ và vi phạm hợp đồng song vụ .11

1.1.1.1. Hợp đồng song vụ .11

1.1.1.2. Vi phạm hợp đồng song vụ.14

1.1.2. Chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ .19

1.1.3. Đặc điểm của chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ .22

1.2. Điều kiện áp dụng các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ .24

1.3. Miễn trách nhiệm đối với vi phạm hợp đồng song vụ .26

1.4. Phân loại chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ .29

1.5. So sánh chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ trong dân sự với chế tài đối với vi phạm

hợp đồng song vụ trong thương mại .31

1.6. Phân biệt chế tài đối với vi phạm hợp đồng với cầm giữ tài sản, yêu cầu giảm giá bán, giá thuê

khi có vi phạm hợp đồng.32

Tiểu kết Chương I .35

Chương 2 - THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CHẾ TÀI ĐỐI VỚI VI PHẠM HỢP ĐỒNG SONG

VỤ Ở VIỆT NAM.36

2.1. Khái lược lịch sử các quy định về chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ ở Việt Nam.36

2.2. Các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ theo pháp luật Việt Nam hiện hành .39

2.2.1. Các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ.39

2.2.1.1. Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng .39

2.2.1.2. Chế tài yêu cầu bồi thường thiệt hại.49

2.2.1.3. Chế tài phạt vi phạm hợp đồng .62

2.2.1.4. Tạm ngừng (hoãn) thực hiện hợp đồng.68

2.2.1.5. Chế tài đình chỉ (đơn phương chấm dứt) thực hiện hợp đồng .73

2.2.1.6. Chế tài hủy bỏ hợp đồng .80

2.2.1.7. Các chế tài do các bên thỏa thuận.91

2.2.2. Mối quan hệ giữa các các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ.92

2.2.3. Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với vi phạm hợp đồng song vụ.96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY