Luận văn Các cách xưng hô trong tiếng Nùng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 3

MỤC LỤC . 4

MỞ ĐẦU. 7

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. .7

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI. .8

3.Ý NGHĨA KHÔA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ . .10

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI.10

5. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.12

6.GIẢ THIẾT KHÔA HỌC CỦA ĐỀ TÀI. .13

7.LỊCH SỬ VẤN ĐỂ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI.13

8. CÁI MỚI CỦA LUẬN ÁN. .15

9. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN. .15

CHƯƠNG 1: NHỮNG CƠ SỚ LÝ THUYẾT VỀ XƯNG HÔ . 16

1.1.KHÁI NIỆM XƯNG HÔ .16

1.2. NHỮNG CHỨC NĂNG CỦA TỪ XƯNG HÔ.18

1.2.1. CHỨC NĂNG ĐỊNH VỊ CỦA TỪ XƯNG HÔ.18

1.2.2. CHỨC NĂNG CHIẾU VẬT CỦA TỪ XƯNG HÔ.22

1.2.3. CHỨC NĂNG THỂ HIỆN QUAN HỆ LIÊN CÁ NHÂN.27

1.3. CÁC NGỮ VỰC* CHI PHỐI CÁCH SỬ DỤNG TỪ XƯNG HÔ. .32

1. 3.1. VAI GIAO TIẾP VÀ VỊ THẾ XÃ HỘI CỦA NHÂN VẬT GIAO TIẾP.32

1.3.2. TÍNH QUI THỨC (FOKMAL) VÀ KHÔNG QUI THỨC (INFOKMAL) CỦA

NGỮ CẢNH GIAO TIẾP. .38

1.4. CÁC PHƯƠNG TIỆN DÙNG ĐỂ XƯNG HÔ.40

1.4.1. ĐẠI TỪ XƯNG HÔ. .40

1.4.2. DANH TỪ CHỈ NGƯỜI DÙNG ĐỂ XƯNG HÔ.44

41.4.3. DANH TỪ CHỈ CHỨC NGHIỆP ĐỂ XƯNG HÔ. .46

1.4.4. HỌ VÀ TÊN RIÊNG CỦA NGƯỜI DÙNG ĐỂ XƯNG HÔ.47

CHƯƠNG 2: CÁCH XƯNG HÔ BẰNG ĐẠI TỪ TRONG TIẾNG NÙNG. 54

2.1. DANH SẮCH ĐẠI TỪ XƯNG HÔ TIẾNG NÙNG.55

2.2. ĐẠI TỪ XƯNG HÔ NGÔI THỨ NHẤT SỐ ÍT .57

2.2.1. ĐẠI TỪ CAU. .59

2.2.2. ĐẠI TỪ LẠI.65

2.2.3. ĐẠI TỪ KHỎI LAI.66

2.2.4. ĐẠI TỪ NGÒ.67

2.3. ĐẠI TỪ XƯNG HÔ NGÔI THỨ HAI SỐ ÍT. .69

2.3.1. ĐẠI TỪ MƯNG .71

2.1.2. ĐẠI TỪ NÌ. .72

2.3.3. ĐẠI TỪ CAU .74

2.4. ĐẠI TỪ XƯNG HÔ LƯỠNG NGÔI.75

2.4.1. ĐẠI TỪ LÀU .75

2.4.2. ĐẠI TỪ HAU.78

CHƯƠNG 3: CÁCH XƯNG HÔ BẰNG DANH TỪ THÂN TỘC TRONGTIẾNG NÙNG . 81

3.1. XƯNG NOỌNG (EM) TRONG GIA TỘC NGƯỜI NÙNG.83

3.2. XƯNG HÔ GIỮA DÂU, RỂ VỚI CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA TỘC NÙNG:.85

3.2.1. XƯNG HÔ KHI DÂU, RỂ CHƯA CÓ CON. .86

5.2.2. XƯNG HÔ KHI DÂU, RỂ CÓ CON.91

3.3. XƯNG HÔ GIỮA VỢ VÀ CHỒNG TRONG GIA ĐÌNH NGƯỜI NÙNG. .96

3.3.1. XƯNG HÔ GIỮA VỢ CHỒNG KHI CHƯA CÓ CON. .96

3.3.2. XƯNG HÔ GIỮA VỢ CHỒNG KHI CÓ CON. .98

53.3.3. XƯNG HÔ GIỮA VỢ CHỒNG KHI CÓ CHÁU.100

3.4. XƯNG HÔ GIỮA ANH, CHỊ VÀ EM TRONG GIA ĐÌNH NGƯỜI NÙNG .102

3.4.1. XƯNG HÔ KHI ANH, CHỊ - EM CÒN NHỎ VÀ CHƯA CÓ GIA ĐÌNHRIÊNG. .103

3.4.2.XƯNC HÔ GIỮA ANH, CHỊ - EM Ở TUỔI KHÔN LỚN VÀ CÓ GIA ĐÌNHRIÊNG . .105

3.5. XƯNG HÔ GIỮA CHA MẸ VÀ CON TRONG GIA ĐÌNH NGƯỜI NÙNG.109

3.5.1. KHI CON CÁI CÒN NHỎ.110

3.5.2. KHI CON CÁI KHÔN LỚN.113

3.6. XƯNG HÔ GIỮA ÔNG BÀ VÀ CHÁU TRONG GIA ĐÌNH NGƯỜI NÙNG. .115

CHƯƠNG 4: CÁCH XƯNG HÔ NGOÀI XÃ HỘI Ở NGƯỜI NÙNG. 121

4.1. XƯNG HÔ TRONG VÀ SAU ĐÁM CƯỚI CỦA NGƯỜI NÙNG.121

4.1.1. XƯNG HÔ TRONG ĐÁM CƯỚI.121

4.1.2. XƯNG HÔ SAU ĐÁM CƯỚI. .125

4.2. XƯNG HÔ TRONG DÂN CA CỦA NGƯỜI NÙNG.128

4.3. XƯNG HÔ TRONG MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ CỦA NGƯỜI NÙNG. .131

4.3.1. XƯNG HÔ TRONG NGHỀ THEN .135

4.3.2. XƯNG HÔ TRONG GIỚI THẦY MO .136

KẾT LUẬN . 140

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 144

PHỤ LỤC . 1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY