Luận văn Các biện pháp quản lý hoạt động tự học của học viên trường sĩ quan lục quân 2

Để đánh giá được thực trạng các biện pháp quản lý HĐTH của HV Trường SQLQ 2, chúng tôi đã tiến hành khảo sát bằng phiếu trưng cầu ý kiến kết hợp trao đổi trực tiếp với HV đào tạo bậc đại học (đối tượng đào tạo chủyếu của nhà trường), với GV các khoa và CBQL tiểu đoàn, đại đội, đồng thời trực tiếp quan sát các hoạt động quản lý HV tựhọc của cán bộtiểu đoàn, đại đội, hoạt động quản lý, điều hành của phòng đào tạo, của Bangiám hiệu nhà trường. Mục đích khảo sát là thu thập bằng chứng vềthực trạng các biện pháp quản lý HĐTH của HV. Trước khi khảo sát, chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản: kếhoạch chiến lược, các quy chế, chỉthịvềquản lý HĐTH của nhà trường, báo cáo tổng kết năm học, phần đánh giá vềcác biện pháp quản lý HĐTH. Thâm nhập xuống HV trao đổi, quan sát đểcó nhận xétsơbộ, từ đó thiết kếhai phiếu trưng cầu ý kiến Mẫu 1: Dành cho HV Mẫu 2: Dành cho CBQL và GV

Để đánh giá được thực trạng các biện pháp quản lý HĐTH của HV Trường SQLQ 2,

chúng tôi đã tiến hành khảo sát bằng phiếu trưng cầu ý kiến kết hợp trao đổi trực tiếp với HV

đào tạo bậc đại học (đối tượng đào tạo chủyếu của nhà trường), với GV các khoa và CBQL

tiểu đoàn, đại đội, đồng thời trực tiếp quan sát các hoạt động quản lý HV tựhọc của cán bộtiểu

đoàn, đại đội, hoạt động quản lý, điều hành của phòng đào tạo, của Bangiám hiệu nhà trường.

Mục đích khảo sát là thu thập bằng chứng vềthực trạng các biện pháp quản lý HĐTH của HV.

Trước khi khảo sát, chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản: kếhoạch chiến lược, các quy

chế, chỉthịvềquản lý HĐTH của nhà trường, báo cáo tổng kết năm học, phần đánh giá vềcác

biện pháp quản lý HĐTH. Thâm nhập xuống HV trao đổi, quan sát đểcó nhận xétsơbộ, từ đó

thiết kếhai phiếu trưng cầu ý kiến

Mẫu 1: Dành cho HV

Mẫu 2: Dành cho CBQL và GV

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY