Luận văn Các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang

Có 4 hạn chế lớn nhất là: Năng lực tổ chức kiểm tra, đánh gía công tác trong nhà trường; năng lực cải tiến, thích ứng với sự thay đổi; việc lập kế hoạch để điều hành một cách khoa học cũng hạn chế, khả năng sử dụng và tạo điều kiện sử dụng công nghệ thông tin còn yếu. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của đội ngũ cán bộ quản lý, nhưng nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là hạn chế do năng lực và kỹ năng quản lý (30,1% cán bộ quản lý tự đánh giá như vậy), do chưa được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoặc đã bồi dưỡng từ khá lâu, kiến thức quản lý không cập nhật (43,3% cán bộ quản lý được bồi dưỡng trong thời gian từ trước năm 2000) và do cán bộ giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ ở 1 trường và do nhiều nguyên nhân chưa được luân chuyển hoặc chưa được thay thế.

Có 4 hạn chế lớn nhất là: Năng lực tổ chức kiểm tra, đánh gía công tác trong nhà trường; năng lực cải tiến, thích ứng với sự thay đổi; việc lập kế hoạch để điều hành một cách khoa học cũng hạn chế, khả năng sử dụng và tạo điều kiện sử dụng công nghệ thông tin còn yếu.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của đội ngũ cán bộ quản lý, nhưng nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là hạn chế do năng lực và kỹ năng quản lý (30,1% cán bộ quản lý tự đánh giá như vậy), do chưa được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoặc đã bồi dưỡng từ khá lâu, kiến thức quản lý không cập nhật (43,3% cán bộ quản lý được bồi dưỡng trong thời gian từ trước năm 2000) và do cán bộ giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ ở 1 trường và do nhiều nguyên nhân chưa được luân chuyển hoặc chưa được thay thế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY