Luận văn Các bài toán về hệ thức lượng trong tam giác

ục lục

Mở đầu 3

Một số ký hiệu 4

1 Kiến thức cơ sở 5

1.1 Các hệ thức lượng trong tam giác . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2 Các công thức lượng giác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.3 Các hệ thức lượng giác cơ bản trong tam giác . . . . . . . . . 9

2 Hệ thức lượng trong tam giác thường 11

2.1 Hệ thức lượng giác không điều kiện . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2 Hệ thức lượng giác có điều kiện . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.3 Bài tập đề nghị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3 Hệ thức lượng trong tam giác vuông 25

3.1 Sử dụng biến đổi đẳng thức nhận dạng tam giác vuông. . . . 25

3.2 Bài tập đề nghị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4 Hệ thức lượng trong tam giác cân 38

4.1 Sử dụng biến đổi đẳng thức nhận dạng tam giác cân. . . . . 38

4.2 Bài tập đề nghị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5 Hệ thức lượng trong tam giác đều 47

5.1 Sử dụng biến đổi đẳng thức nhận dạng tam giác đều . . . . . 47

5.2 Nhận dạng tam giác đều từ hệ điều kiện . . . . . . . . . . . . 51

5.3 Bài tập đề nghị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

6 Hệ thức lượng trong các tam giác đặc biệt khác 56

6.1 Các yếu tố trong tam giác được cho dưới dạng một cấp số . . 56

6.2 Các yếu tố trong tam giác được cho dưới dạng hình học . . . 65

6.3 Bài tập đề nghị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Phụ lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY