Luận văn Các bài toán cực trị trong tam giác

STT

MỤC LỤC 01

Lời cảm ơn .02

Lời nói đầu .03

Bố cục chính của luận văn .04

Một số ký hiệu dùng trong luận văn .07

Chƣơng 1 Kiến thức chuẩn bị 08

1.1 Các đẳng thức cơ bản trong tam giác .08

1.2 Một số bất đẳng thức đại số cơ bản .12

1.3 Các bất đẳng thức cơ bản trong tam giác .15

Chƣơng 2 Các bài toán cực trị trong tam giác .17

2.1 Một số phƣơng pháp giải các bài toán cực trị trong tam giác .17

2.1.1 Dùng phương pháp Vectơ .18

2.1.2 Dùng phương pháp tam thức bậc hai .21

2.1.3 Dùng phương pháp đạo hàm .29

2.1.4 Dùng các bất đẳng thức đại số cơ bản .33

2.2 Một số bài toán cực trị trong tam giác .44

Chƣơng 3 Cách xây dựng các bài toán cực trị trong tam giác .55

Kết luận .77

Tài liệu tham khảo .78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY