Luận văn Cá sấu trong truyện kể dân gian nam bộ

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

MỞ ĐẦU. 5

1. Lý do chọn đề tài.5

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .6

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .10

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .10

5. Phương pháp nghiên cứu .11

6. Đóng góp của luận văn .12

7. Bố cục luận văn .12

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI. 13

1.1. Vài nét về vùng đất và con người Nam Bộ .13

1.1.1. Lược sử vùng đất .13

1.1.2. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của vùng đất Nam Bộ .15

1.1.3. Những đặc điểm cơ bản văn hóa Nam Bộ .18

1.2. Khái quát về cá sấu trong văn hóa dân gian .23

1.2.1. Vài nét về cá sấu trong văn hóa thế giới.23

1.2.2. Cá sấu trong văn hóa dân gian Việt Nam .26

1.3. Giới thuyết thêm về tình hình tư liệu.31

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CÁ SẤU TRONG TRUYỆN KỂ DÂN GIAN NAMBỘ . 33

2.1. Đặc điểm về hình dáng, tên gọi.33

2.2. Cá sấu – quái vật ăn thịt người .40

2.3. Cá sấu – đối tượng bị con người chinh phục, tiêu diệt.46

2.4. Cá sấu – con vật có nghĩa.58

2.5. Cá sấu – con vật vong ơn bội nghĩa.63

CHƯƠNG 3: NHỮNG MOTIF CƠ BẢN VÀ Ý NGHĨA CỦA HÌNH TƯỢNG

CÁ SẤU TRONG TRUYỆN KỂ DÂN GIAN NAM BỘ . 69

3.1. Một số motif cơ bản trong truyện kể dân gian về cá sấu ở Nam Bộ.69

3.1.1. Motif Sấu ăn thịt người và vật nuôi .69

3.1.2. Motif tiêu diệt cá sấu .70

3.1.3. Motif sấu cứu giúp người.714

3.2. Ý nghĩa của truyện kể dân gian về cá sấu ở Nam Bộ .73

3.2.1. Truyện dân gian về cá sấu phản ánh vẻ hoang vu của thiên nhiên và quá trình

chinh phục của người dân Nam Bộ thời mở cõi .73

3.2.2. Truyện kể dân gian về cá sấu góp phần thể hiện những tính cách đặc trưng của

người dân Nam Bộ.82

3.2.3. Truyện kể dân gian về cá sấu góp phần giải thích những địa danh và phản ánh

tâm thức văn hóa của người dân Nam Bộ.89

KẾT LUẬN . 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 96

PHỤ LỤC . 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY