Luận văn Bước đầu tìm hiểu đặc điểm địa danh Đông Nam Bộ

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.3

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HưỚNG DẪN.4

MỤC LỤC .5

GIẢI THÍCH CHỮ VIẾT TẮT .8

LỜI NÓI ĐẦU .9

PHẦN MỘT : TỔNG QUAN .5

CHưƠNG 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI - MỤC TIÊU - NỘI DUNG VÀ LưỢC SỬ

NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.6

1.1. Lý do chọn đề tài .6

1.2. Mục tiêu đề tài .7

1.3. Nội dung của đề tài.7

1.4. Giới hạn đề tài .7

1.5. Lược sử đề tài: .7

1.5.1. Trên thế giới.7

1.5.2 Ở Việt Nam:.8

CHưƠNG 2: PHưƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .11

2.1. Phương pháp luận .11

2.1.1. Cơ sở khoa học về địa danh:.11

2.1.1.1.Khái niệm:.11

2.1.1.2. Nguồn gốc: .11

2.1.1.3. Phân loại địa danh: .16

2.1.2. Quan điểm nghiên cứu:.18

2.1.2.1. Quan điểm địa lý: .18

2.1.2.2. Quan điểm lịch sử và khảo cổ học: .18

2.1.2.3. Quan điểm ngôn ngữ:.18Luận văn tốt nghiệp GVHD: Trần Văn Thành

2.2. Phương pháp nghiên cứu .18

2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu:.18

2.2.2. Phương pháp xử lý dữ liệu:.18

2.2.3. Phương pháp tổng hợp:.18

2.2.4. Phương pháp bản đồ: .19

2.2.5. Phương pháp lập phiếu: .19

2.3. Các bước tiến hành .19

PHẦN HAI : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .20

CHưƠNG 3: KHÁI QUÁT VÙNG ĐÔNG NAM BỘ .21

3.1. Đặc điểm tự nhiên.21

3.2. Đặc điểm môi trường nhân văn .25

CHưƠNG 4: THỐNG KÊ - PHÂN LOẠI NGUỒN GỐC PHÁT SINH ĐỊA DANH .38

4.1. Số lượng địa danh.38

4.2. Phân loại địa danh: .39

4.2.1. Địa danh tự nhiên:.41

4.2.2. Địa danh nhân văn: .43

4.2.3. Địa danh du lịch:.46

4.3. Nguồn gốc phát sinh địa danh .47

4.3.1. Địa danh có nguồn gốc Hán Việt:.47

4.3.2. Địa danh có nguồn gốc Khơ-me: .49

4.3.3. Địa danh có nguồn gốc Pháp: .51

4.3.4. Địa danh thuần Việt: .51

CHưƠNG 5: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA DANH ĐÔNG NAM BỘ.53

5.1. Đặc điểm chung.53

5.1.1. Về mặt cấu tạo .53

5.1.2. Nguồn gốc và ý nghĩa của địa danh Đông Nam Bộ:.54

5.1.3. Đặc điểm về mặt phản ánh hiện thức:.55

5.1.4. Đặc điểm về mặt chuyển biến:.59Luận văn tốt nghiệp GVHD: Trần Văn Thành

5.2. Các phương thức đặt tên cho địa danh .62

5.2.1. Phương thức tự do:.62

5.2.2. Phương thức chuyển hóa: .64

5.2.3. Phương thức vay mượn:.66

5.3. Đặc điểm địa danh ĐNB so với các vùng khác.67

5.3.1. Đặc điểm địa danh tự nhiên ĐNB so với các vùng khác: .67

5.3.2. Đặc điểm của địa danh hành chính ở Đông Nam Bộ so với vùng khác. .68

5.3.3. Đặc điểm địa danh chỉ công trình xây dựng ở ĐNB so với các vùng khác. .69

5.3.4. Phân vùng địa danh .70

PHẦN BA: KẾT LUẬN .72

PHỤ LỤC.75

PHỤ LỤC 1: GIẢI THÍCH VÀ MÔ TẢ MỘT SỐ ĐỊA DANH.75

PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ ĐỊA DANH ĐÔNG NAM BỘ .98

Bảng 2.1. Địa danh tự nhiên .98

Bảng 3: Địa danh nhân văn Đông Nam Bộ .127

Bảng 3.1. Địa danh hành chính.127

Bảng 3.2. Địa danh vùng.147

Bảng 3.3. Địa danh các công trình xây dựng.186

Bảng 3.4. Địa danh du lịch – tôn giáo.203

Bảng 3.5. Địa danh mang tên người – cây cỏ, cầm thú .211

Bảng 3.6. Địa danh mang tên một số thành tố chung .222

TÀI LIỆU THAM KHẢO .227

PHỤ LỤC 3: ẢNH MÀU .156

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY