Luận văn Bước đầu nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của thú biển dựa trên bộ sưu tập mẫu vật được lưu trữ tại các bảo tàng và đền thờ cá ông ở các địa phương ven biển từ Quảng ninh tới Khánh Hòa

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

Chương 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU.4

1.1. Tổng quan về thú biển .4

1.1.1. Vị trí phân loại của thú biển .4

1.1.2. Đặc điểm sinh học của thú biển.5

1.2. Tình hình nghiên cứu thú biển .16

1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới .16

1.2.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam .19

Chương 2 – TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .21

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu .21

2.1.1. Địa điểm nghiên cứu .21

2.1.2. Thời gian nghiên cứu.22

2.2. Tài liệu và thiết bị nghiên cứu .22

2.2.1. Tài liệu nghiên cứu.22

2.2.2. Thiết bị nghiên cứu .24

2.3. Phương pháp nghiên cứu .25

2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu .25

2.3.2. Phương pháp định loại mẫu vật.30

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .37

3.1. Thành phần loài thú biển trong khu vực nghiên cứu.37

3.1.1. Mẫu vật thu tại Quảng Ninh .37

3.1.2. Mẫu vật thu tại Hải Phòng.40

3.1.3. Mẫu vật thu tại Thanh Hóa.43

3.1.4. Mẫu vật thu tại Hà Tĩnh .44

3.1.5. Mẫu vật thu tại Quảng Bình .45

3.1.6. Mẫu vật thu tại Quảng Ngãi .46

3.1.7. Mẫu vật thu tại Khánh Hòa .50

3.2. Ghi nhận về thú biển ở một số vùng biển trong khu vực nghiên cứu.54

3.3. Mô tả đặc điểm các loài thú biển phát hiện trong khu vực nghiên cứu .56

3.4. Các loài quý hiếm có nguy cơ bị đe dọa, tuyệt chủng.78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY