Luận văn Biểu tượng trong sáng tác của Vương Mông

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

MỞ ĐẦU. 5

1. Lí do chọn đề tài.5

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .6

3. Mục đích nghiên cứu .9

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .9

5. Phương pháp nghiên cứu .9

6. Đóng góp của luận văn .10

7. Cấu trúc luận văn .10

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG. 12

1.1. Giới thuyết chung về biểu tượng .12

1.1.1. Khái niệm biểu tượng.12

1.1.2. Biểu tượng văn hoá .14

1.1.3. Biểu tượng nghệ thuật .15

1.2. Trung Hoa – biểu tượng truyền thống văn hóa .17

1.3. Vương Mông – biểu tượng sóng gió cuộc đời.19

CHƯƠNG 2: Ý NGHĨA VÀ CHỨC NĂNG CỦA BIỂU TƯỢNG TRONG SÁNG

TÁC CỦA VƯƠNG MÔNG . 22

2.1. Ý nghĩa của biểu tượng .22

2.1.1. Biểu tượng chia li .22

2.1.2. Biểu tượng biến hóa .25

2.1.3. Biểu tượng hy vọng.36

2.1.4. Biểu tượng “hiện đại”.41

2.2. Chức năng của biểu tượng .43

2.2.1. Biểu tượng và kết cấu tâm lý.43

2.2.2. Biểu tượng và giọng điệu u mua .46

2.2.3. Biểu tượng và trò chơi tiếp nhận.48

CHƯƠNG 3: THỦ PHÁP XÂY DỰNG BIỂU TƯỢNG TRONG SÁNG TÁC

CỦA VƯƠNG MÔNG. 58

3.1. Biểu tượng và nhan đề tác phẩm.58

3.2. Biểu tượng và khả năng tạo nghĩa.634

3.3. Biểu tượng và thời gian ý thức .69

3.4. Biểu tượng và khả năng ảo hóa .77

KẾT LUẬN . 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 88

PHỤ LỤC . 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY