Luận văn Biểu tượng nước và đá trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG .10

1.1. Thời đại của Hồ Xuân Hương .10

1.2. Cuộc đời.12

1.3. Sự nghiệp thơ ca của Hồ Xuân Hương.13

1.3.1. Tập thơ Lưu Hương Ký .14

1.3.2. Tập thơ Xuân Hương thi tập (thơ Nôm truyền tụng) .14

1.3.2.1. Đề tài về hang động, đồi núi trong thơ nôm Hồ Xuân Hương.15

1.3.2.2. Đề tài về đồ vật, con vật, bánh trái trong thơ nôm Hồ Xuân Hương.16

1.3.2.3. Đề tài về thầy tu và chùa chiền trong thơ nôm Hồ Xuân Hương.17

1.3.2.4. Đề tài về vua chúa, quan lại, hiền nhân quân tử, học trò trong thơ

nôm Hồ Xuân Hương.19

1.3.2.5. Đề tài về người phụ nữ trong thơ nôm Hồ Xuân Hương .21

1.4. Khái niệm biểu tượng .23

1.5. Biểu tượng nước và đá nhìn từ góc độ văn hóa.24

1.5.1. Biểu tượng nước và đá trong văn chương Việt Nam .24

1.5.1.1. Biểu tượng nước và đá trong văn học dân gian.24

1.5.1.2. Biểu tượng nước và đá trong văn học trung đại .26

1.5.1.3. Biểu tượng nước và đá trong văn học hiện đại.27

1.5.2. Ý nghĩa của nước và đá trong Kinh Thánh .29

1.5.3. Tầm quan trọng của nước và đá trong đời sống cộng đồng.34

1.5.4. Tầm quan trọng của nước và đá trong các lễ hội dân gian .36

Tiểu kết chương 1.40

Chương 2: Ý NGHĨA CỦA BIỂU TƯỢNG NƯỚC TRONG THƠ NÔM HỒ

XUÂN HƯƠNG.41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY