Luận văn Biểu hiện xúc cảm – tình cảm của trẻ mồ côi 7 -11 tuổi qua tranh vẽ tại làng trẻ em SOS Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .3

LỜI CAM ĐOAN .4

MỤC LỤC.5

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.8

MỞ ĐẦU .8

2. Mục đích nghiên cứu: .10

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu:.10

4. Giả thuyết nghiên cứu .10

5. Nhiệm vụ nghiên cứu .10

6. Phạm vi nghiên cứu.10

7. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu.11

7.1. Cách tiếp cận.11

7.2. Các phương pháp nghiên cứu .11

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN.13

1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề .13

1.1.1. Ở nước ngoài .13

1.1.2. Ở Việt Nam .14

1.2. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu .15

1.2.1. Khái niệm trẻ mồ côi .15

1.2.2. Khái niệm về các loại xúc cảm – tình cảm:.16

1.2.3. Đặc điểm xúc cảm – tình cảm của trẻ trong độ tuổi 7 – 11 tuổi (độ tuổi tiểuhọc) 18

1.2.4. Tranh vẽ của trẻ em.21

Phóng chiếu (Projection).246

1.2.5. Sự bộc lộ xúc cảm - tình cảm của trẻ qua tranh vẽ .27

1.3. Kỹ thuật phân tích tranh vẽ của trẻ .29

1.3.1. Quan sát khi trẻ vẽ tranh .29

1.3.2. Thu thập thông tin khi trẻ hoàn thành.30

1.3.3. Kỹ thuật phân tích tranh vẽ .30

1.3.4. Một số chỉ dẫn cụ thể về kỹ thuật xem tranh .31

1.3.4.1. Những biểu hiện về nội dung hình vẽ.31

1.3.4.2. Những biểu hiện về mặt hình thức của bức tranh.35

1.3.4.3. Sử dụng màu sắc .37

1.3.4.4. Vị trí hình vẽ - biểu tượng không gian của hình vẽ.40

1.3.5. Cách “đọc” tranh vẽ của trẻ: .42

1.3.5.1. Đọc trực cảm (ấn tượng tổng thể ban đầu).42

1.3.5.2. Đọc bình thường.42

1.3.5.3. Đọc phân tích diễn giải .42

Chương 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .46

2.1. Tổng quan về Làng trẻ em SOS.46

2.2. Tổ chức nghiên cứu thực trạng .48

2.3. Kết quả nghiên cứu sự biểu hiện xúc cảm – tình cảm của trẻ qua tranh vẽ.49

2.3.1. Các trường hợp nghiên cứu.49

2.3.2. Đặc điểm chung của các trường hợp .107

2.3.3. Một số ý kiến của các giáo dục viên và các mẹ ở Làng SOS.108

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .115

1. Kết luận .115

2. Kiến nghị .118

TÀI LIỆU THAM KHẢO .122

PHỤ LỤC .1257

PHỤ LỤC 1:Câu hỏi phỏng vấn .125

PHỤ LỤC 2:.125

PHỤ LỤC 3: TÓM TẮT CÁC TRƯỜNG HỢP.126

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY