Luận văn Biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm phát triển ghi nhớ có chủ định của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

PHẦN MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Mục đích nghiên cứu.3

3. Nhiệm vụ nghiên cứu.3

4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu .3

5. Giả thuyết khoa học của đề tài .4

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.4

7. Phương pháp nghiên cứu.4

8. Đóng góp mới của đề tài.5

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TRÒ

CHƠI HỌC TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN GHI NHỚ CÓ CHỦ

ĐỊNH CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI. 6

1.1. Lịch sử nghiên cứu về biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm phát triển ghi

nhớ có chủ định của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi .6

1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài .6

1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam.9

1.2. Cơ sở lí luận về biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm phát triển ghi nhớ

có chủ định của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.12

1.2.1. Hệ thống các khái niệm .12

1.2.2. Cơ sở lí luận về biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm phát triển ghi

nhớ có chủ định của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi .21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY